Naujienos

Antrasis Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengėjų susitikimas su miestiečiais

2023 m. birželio 29 d., 18 val. Valdymo plano rengėjai kviečia miestiečius susitikti Vilniaus miesto savivaldybėje ir aptarti ekspertų parengtą Vilniaus istorinio centro esamos būklės įvertinimą  – SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizės rezultatus.

Ekspertai pristatys su UNESCO pasaulio paveldo vertybe susijusią kultūros paveldo apsaugos, švietimo (žinios apie kultūros paveldo statusą), darnaus vystymosi, turizmo,  ekonominių ir socialinių aspektų  analizę. Renginio dalyviai bus kviečiami aptarti analizės rezultatus specialiose dirbtuvėse. Diskusijai planuojama pasitelkti tarptautinėje praktikoje plačiai naudojamą „Pasaulio kavinės“ metodą (angl. World Cafe), leidžiantį didelei žmonių grupei vienu metu diskutuoti skirtingomis temomis.

Aptarus tiesiogiai ir iš dalies su kultūros paveldu susijusių procesų, vykstančių UNESCO Pasaulio paveldo statusą turinčioje teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, stiprybes ir silpnybes, ekspertai pasiūlys naujas ir/ ar koreguos esamas priemones, kurios spręstų didžiausius identifikuotus iššūkius. Galutinės esamos situacijos įvertinimo ir SSGG analizės įžvalgos reikalingos formuoti priemones būsimam veiksmų planui. Pastaroji valdymo plano dalis visuomenei bus pristatyta 2023 m. rugsėjo mėn.

Rengiant Vilniaus istorinio centro valdymo plano priemones, siekiama pasitelkti šiuo metu  galiojančius su teritorijos išsaugojimu susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus, strateginius ir teritorijų planavimo dokumentus bei kitas priemones ir veiksmus. Šis dokumentas padės identifikuoti ryšius tarp skirtingų  Vilniaus istoriniam centrui taikomų  išsaugojimo ir tvaraus naudojimo priemonių bei jas įgyvendinančių institucijų, pamatuoti, kaip jos sprendžia analizės metu identifikuotus iššūkius, taip pat numatyti veiksmus, kad būtų užtikrinta visų suinteresuotųjų šalių matomumas ir įtrauktis.

Siekiama, kad tiek pats valdymo planas, tiek jo rengimo procesas būtų aktualus įvairioms miestiečių grupėms, ne tik kultūros paveldo ekspertams. Norima, kad kuo daugiau miestiečių  dalyvautų Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės išsaugojime ir prisidėtų prie valdymo plano rengimo.

Birželio 29 d. vyksiantis susitikimas bus antrasis valdymo plano rengėjų susitikimas su visuomene. Pirmasis susitikimas įvyko 2023 m. gegužės 25 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus parodų erdvėje  „Istorijų namai“. Renginio metu dalyviai Vilniaus istorinį centrą aptarė 14-likoje sričių. Su pirmojo susitikimo rezultatais galite susipažinti čia.

Renginys bus tiesiogiai transliuojamas ir internetu Vilniaus miesto savivaldybės Youtube paskyroje, tačiau stebintiems nuotoliu nebus galimybės dalyvauti diskusijose.

Visa su Valdymo plano rengimo procesu susijusi informacija skelbiama: https://vilnius.lt/lt/unesco/

Susitikimas vyks Vilniaus miesto savivaldybės 20 aukšto salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Būtina išankstinė registracija.

2023 06 26 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos