Naujienos

UNESCO Generalinės konferencijos 42-oji sesija | apžvalga

Lapkričio 7–22 dienomis Paryžiuje vyko UNESCO Generalinės konferencijos 42-oji sesija. Tai vienas svarbiausių šios organizacijos renginių, vykstantis kas dvejus metus.

Šioje apžvalgoje – svarbiausi klausimai, sprendimai, iniciatyvos, planai, veikiant UNESCO mandate.

10-asis UNESCO Tarpregioninis nacionalinių komisijų susitikimas 

Susitikimas vyko dieną prieš prasidedant UNESCO Generalinės konferencijos 42-ajai sesijai, dalyvavo beveik visų valstybių narių nacionalinių komisijų atstovai.

Bendrosioms diskusijoms buvo pasirinktos trys pagrindinės temos: švietimas taikai ir darniam vystymuisi – UNESCO 1974 m. Rekomendacijos dėl tarptautinio supratimo, bendradarbiavimo ir taikos ugdymo bei švietimo, susijusio su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis atnaujinimas; naujų pasaulinių normų nustatymas randantis naujoms technologijoms; naujos direktyvos „Išlaisvinant transformuojančią kultūrinio ir meninio ugdymo galią“ rengimas.

Biudžetas

Kiekvienos komisijos teminė posėdžių dalis prasidėdavo 2024-2025 m. UNESCO programos ir biudžeto klausimu. Šios Generalinės konferencijos metu patvirtintas istorinis organizacijos biudžeto padidinimas. Su patvirtintu biudžetu galite susipažinti čia.

Švietimo komisija 

Švietimo komisijos veikla pradėta aukšto lygio švietimo ministrų susitikimu (video įrašai: 1 dalis, 2 dalis), kuris šiemet buvo orientuotas į švietimą taikai (angl. High-level Ministerial Dialogue on Education for Peace). Renginys pradėtas pokalbiu su menininku Michelangelo Pistoletto ir tarptautinio mokyklų konkurso taikos tema apdovanojimais.  Savo kalbose daugelis švietimo ministrų minėjo kitą dieną oficialiai priimtos UNESCO Rekomendacijos dėl švietimo taikai, žmogaus teisėms ir darniam vystymuisi reikšmę. Generalinės direktorės pavaduotoja švietimui Stefania Giannini, pristatydama šią iš pagrindų atnaujintą 1974 metų rekomendaciją, apibendrino, kad ji suteikia aiškias gaires, ko reikia, kad švietimas būtų transformuojantis tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygmeniu, ugdytų atsakingus piliečius, suteiktų priklausymo jausmą visuomenei ir planetai. Atnaujintas rekomendacijos teksto projektas buvo užbaigtas š. m. liepos mėn. (apie tai išsamiau rašėme čia: https://unesco.lt/archives/5751) ir per šią generalinę konferenciją priimtas be pakeitimų (plačiau apie rekomendaciją ir jos reikšmę >).

Komisijos posėdžių metu taip pat buvo nagrinėtos ataskaitos, susijusios su UNITWIN/ UNESCO katedrų tinklu, Darnaus vystymosi švietimo įgyvendinimu, taip pat su UNESCO rekomendacijų įgyvendinimu (suaugusiųjų, techninio ir profesinio švietimo, aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo srityse), švietimo ir kultūros institucijų situacija okupuotose arabų teritorijose. Priimtas kelerius metus derintas sprendimas įsteigti UNESCO tarptautinį institutą STEM švietimui Šanchajuje.

Konferencijos metu taip pat vyko UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo 70-mečio minėjimas (pristatytos kelių šalių gerosios mokyklų praktikos, atidaryta ASPnet šiam jubiliejui skirta paroda), pristatyta UNESCO pasaulinė ataskaita apie mokytojus (angl. Global report on teachers), įvyko Varkey fondo įsteigo mokytojo prizo (angl. Global teacher prize) ceremonija. 1 milijono dolerių vertės apdovanojimą gavo mokytoja iš Pakistano, įsteigusi mokyklą nepasiturintiems vaikams (daugiau>).

Priimti sprendimai atsispindi dokumente „Report of the Education Commission“ 

Gamtos bei Socialinių ir humanitarinių mokslų komisijos 

Gamtos mokslų ir Tarpvyriausybinės okeanografijos mokslų komisijoje priimta atnaujinta Mažųjų salų besivystančiųjų valstybių veiklos strategija 2023-2029 m., labai svarbus instrumentas ne tik šioms valstybėms, kurios tampa pirmosiomis klimato kaitos aukomis – vandens lygio kilimas pasiglemžia ištisas teritorijas ir ilgainiui visas salas, emigracija, skurdas, lyčių nelygybės gilėjimas, – bet ir visam pasauliui, kaip solidarumo aktas, nes tam tikra prasme mažosios salos tampa iliustracija, kas, nesustabdžius klimato kaitos procesų, laukia visų.  Komisija suteikė UNESCO 2 kategorijos instituto statusą darnumo transformacijos srityje veikiančiam Biosferos rezervatų institutui (BRI) Ebersvaldėje,  Vokietijoje.

Socialinių ir humanitarinių mokslų komisijoje pritarta UNESCO iniciatyvai rengti Rekomendaciją dėl neurotechnologijų etikos, priimta mokslininkų laisvės ir saugumo skatinimui skirta programa, kaip viena 2017 m. Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslo tyrėjų įgyvendinimo priemonių, pastaraisiais metais išaugus poreikiui ir būtinybei apsaugoti konfliktuose esančių valstybių mokslininkus, jų tyrimų laisvę, autorystę ir veiklos tęstinumą. Nutarta stiprinti UNESCO pastangas įgyvendinti Rekomendaciją dėl dirbtinio intelekto, tęsti Socialinių transformacijų valdymo programą, gilėjant migracijos krizėms, atsirandant naujoms ir aštrėjant jau egzistuojantiems migracijos stimulams.

Abiejose mokslo komisijose UNESCO raginta daugiau dėmesio skirti lyčių lygių galimybių įgyvendinimui mokslo sektoriuje, jaunimo įtraukimo klausimui, ne formaliai įtraukiant, bet siekiant realaus pokyčio, subalansuoto atstovavimo mokslo srityse, įtraukimo į sprendimų priėmimą, konsultacijas, veiksmų planus, apgalvojant ir numatant skatinamąsias priemones, jei reikia, taip pat ir taikant pozityvios diskriminacijos priemones tam, kad situacija iš esmės keistųsi.

Komunikacijos ir informacijos komisija 

Komunikacijos ir informacijos komisijos posėdžių metu buvo pristatytos ir aptariamos ataskaitos, susijusios su Žinių visuomenės suvažiavimo rezultatų įgyvendinimu, 2015 metų rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, 2019 metų rekomendacija dėl atvirojo mokslo išteklių, 2003 rekomendacija dėl daugiakalbystės skatinimo. 

Šalių narių ir sekretoriato pasisakymuose didelis dėmesys buvo skirtas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, ypatingai jaunimo tarpe. Taip pat akcentuotas šios prioritetinės grupės dalyvavimo skaitmeninėje valdysenoje bei geresnio supratimo dirbtinio intelekto bei žmogaus teisių klausimais skatinimas.

Pasidžiaugta skirtingų suinteresuotųjų šalių įtraukimo modeliu sprendžiant skaitmeninės tikrovės klausimus, įtraukiu ir skaidriu procesu, nedubliuojančiu kitų JT organizacijų veiklų, taip pat pabrėžta, kad skaitmeninė revoliucija turi tarnauti žmonėms ir yra reikalinga sukurti sąlygas reikalingų gebėjimų stiprinimui.

Antros šio komisijos posėdžių dienos vakare vyko šių metų jaunimo hakatono, kuris buvo Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės dalimi ir atliepė medijų ir informacinio raštingumo skaitmeninėje erdvėje temą, apdovanojimai. Buvo pristatyti keturi jaunimo projektai iš Kamerūno, Jordanijos, Nigerijos ir Filipinų, su kuriais plačiau galima susipažinti čia. 

Kultūros komisija 

Posėdžių metu priimtos ataskaitos dėl 2015 m. Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir skatinimo, jų įvairovės ir vaidmens visuomenėje, dėl 2011 m. Istorinio urbanistinio kraštovaizdžio rekomendacijos, 1980 m. Rekomendacijos dėl menininko statuso. Lietuvos pasisakyme dėl pastarojo klausimo pabrėžta meninės raiškos laisvės svarba ir Lietuvos, kaip kaimyninių šalių menininkams, kuriems uždrausta raiškos laisvė, prieglobstį teikusios šalies vaidmuo. Akcentuota skirtis tarp kūrybinės laisvės ir taikos principų, įtvirtintų UNESCO konstitucijoje bei 1980 rekomendacijoje, ir meninės propagandos, skirtos karui pateisinti.

Paminėtini šalių pasisakymai dėl trijų UNESCO ir Jungtinės Karalystės pilotinių projektų kultūros vietovėse, skirtų klimato kaitos poveikiui mažinti, JAV sugrįžimo į UNESCO, Nyderlandų kultūros vertybių grąžinimo buvusioms kolonijoms, politikos.

Patvirtinta Tarptautinė nematerialaus kultūros paveldo diena (UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos priėmimo diena 2003 m. spalio 17 d.). Šalys džiaugėsi iniciatyva paskelbti šią dieną minima diena šiais metais, kai minimas 2003 m. konvencijos 20-metis.  Pabrėžta šios srities svarba taikos kultūrai, bendruomenėms, pilietinei visuomenei, jungianti nematerialaus kultūros paveldo galia.

Patvirtintos UNESCO minimos sukaktys

Šalia jau paminėtos Tarptautinės nematerialaus kultūros paveldo dienos, išskirtinos ir šios Generalinės konferencijos metu patvirtintos UNESCO minimos dienos, sukaktys, įvykių ar institucijų įkūrimo datos:

  • M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo metinės (2025);
  • Jungtinių Tautų tarptautiniai kvantinio mokslo ir technologijos metai (2025);
  • Pasaulinė metrologijos diena (gegužės 20 d.);
  • filosofo Imanuelio Kanto 300-osios gimimo metinės (Vokietija);
  • dainininko, dainų autoriaus ir aktoriaus Šarlio Aznavuro 100-osios gimimo metinės (Prancūzija);
  • gimnastės Ninos Bočarovos 100-osios gimimo metinės (Ukraina);
  • pirmosios spausdintos knygos latvių kalba 500-osios metinės (Latvija);
  • turkų kalbų kompendiumo/ žodyno Dīwān Lughāt al-Turk 950-osios metinės (Turkija).

Daugiau minimų sukakčių rasite čia.

2023 11 30 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos