Naujienos

Naujas regioninės UNESCO katedrų bendradarbystės etapas

Šiandien Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos nacionalinės komisijos ir net šešiolika šių šalių UNESCO katedrų susirinko į pirmą bendrą posėdį.

Susitikimo tikslai – aptarti nacionalinių UNESCO komisijų ir katedrų indėlį įgyvendinant UNESCO prioritetus ir programas, skatinti tarpinstitucinį, tarpdisciplininį, tarptautinį bendradarbiavimą UNESCO mandato srityse.

Susitikimą inicijavo Lietuvos ir Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos.

Anot generalinės sekretorės Miglės Mašanauskienės, platus skirtingas sritis mūsų regione apimantis UNESCO katedrų tinklas suteikia galimybę ne tik bendradarbiauti tos pačios srities specialistams, akademikams, praktikams, bet ir skatinti tarpsritinį, tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp skirting katedrų.

Susitikimo metu vykdomus projektus, tyrimų sritis, svarbiausius pasiekimus ir iššūkius katedrų veiklose Lietuvoje pristatė UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centro viena iš vadovių prof. Auksė Balčytienė bei naujai kuriamos katedros Dirbtiniam intelektui, naujoms technologijoms ir visuomenei vadovas prof. Paulius Pakutinskas.

Visų katedrų pristatymų metu taip pat išryškintos katedrų veiklos konkrečiai prisidedančios prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Susitikimo metu UNESCO katedrų programos koordinatorė Inga Nichanian pabrėžė reikšmingą katedrų tinklo narių, kaip tarptautinių partnerių, vaidmenį įgyvendinant UNESCO misiją, strategijas. Anot I. Nichanian šis skirtingų sričių ekspertus suburiantis tinklas gali būti stipriu kokybės ženklu tarptautinėje erdvėje.

2024 01 23 Kategorija: Darnus vystymasis, Medijų ir informacinis raštingumas, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Pasaulio paveldas, Nematerialus kultūros paveldas, Informacija ir komunikacija