Naujienos

Švietimo duomenims ir statistikai – pirmoji UNESCO konferencija

Šiomis dienomis, vasario 7-9 d., UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksta pirmoji švietimo duomenų ir statistikos temai skirta konferencija (angl. UNESCO Conference of Education Data and Statistics), kurią organizuoja UNESCO Statistikos institutas. Šiame renginyje dalyvauja ir trys atstovai iš Lietuvos.

Patvirtinus Darnaus vystymosi darbotvarkę, 4-asis jo tikslas (DVT4) atnešė svarbių švietimo pažangos stebėjimo pokyčių, o taip pat padidino reikalavimus nacionalinėms statistikos sistemoms. Šia tarptautine konferencija siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių ekspertų, sudaryti platformą diskusijoms apie įvairius rodiklių matavimo aspektus ir jų pagrindu parengti rekomendacijas, o taip pat aptarti technologijų kuriamas galimybes ir iššūkius švietimo statistikos srityje. Tikimasi, kad ši konferencija taps reguliariu forumu, sudarančiu sąlygas nuolatiniam tarptautinės švietimo statistikos specialistų dialogui ir šios srities pažangai.

„Švietimo statistika iki šiol neturėjo reguliaraus atviro forumo, kuriame būtų galima nagrinėti klausimus apie tarptautiniu mastu palyginamų švietimo duomenų dabartį ir ateitį. Dabar yra tinkamas metas platesnėms diskusijoms svarbiausiais duomenų klausimais, pasinaudojant pastarojo meto pažanga, išsiaiškinant dabartinius iššūkius ir nustatant būsimą švietimo statistikos darbotvarkę. Konferencijoje aptariami tokie klausimai kaip švietimo duomenų ekosistema, su mokytojais susijusių rodiklių matavimo metodologijos, namų ūkių apklausų panaudojimas bei kiti švietimo statistikai svarbūs klausimai“ – dalinasi konferencijoje dalyvaujanti dr. Audronė Jakaitienė, Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė.

Konferencijoje dalyvauja įvairių šalių ekspertai iš švietimo ministerijų, mokymosi pasiekimus vertinančių agentūrų ir nacionalinių statistikos departamentų. Lietuvos delegaciją sudaro Ričardas Ališauskas (ŠMSM Strateginio planavimo skyriaus vedėjas), Eglė Melnikė (NŠA Pasiekimų departamento Pasiekimų tyrimų skyriaus vedėja, EBPO TALIS tyrimo nacionalinė koordinatorė) ir dr. Audronė Jakaitienė.

Daugiau informacijos konferencijos svetainėje: https://ces.uis.unesco.org

Nuotraukoje – Lietuvos delegacija. Iš kairės – A. Jakaitienė, E. Melnikė, R. Ališauskas.

2024 02 08 Kategorija: Švietimas, Visos naujienos