Naujienos

„Žmogus ir biosfera“ nacionalinis komitetas ragina valstybės institucijas nemažinti aplinkosauginių įsipareigojimų

Iškiliausius savo sričių mokslininkus ir aplinkosaugininkus vienijantis Lietuvos nacionalinis UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ komitetas viešame kreipimesi paragino Lietuvos valstybės institucijas, svarstant ūkininkų protesto iniciatorių reikalavimus, nemažinti valstybės aplinkosauginių įsipareigojimų.

Komiteto nuomone, protesto iniciatoriai reikalauja iš valstybės institucijų leidimo paminti tai, kas Europos Sąjungos lygiu yra visuotinai priimta nekvestionuotina praktika – saugoti vandens telkinius, kurti žaliąsias juostas ir palikti dalį dirbamų laukų pievoms, taikomi visiems be išimties žemės savininkams ir naudotojams. Nuolaidų šiam visuotiniam įsipareigojimui reikalavimas prieštarauja nacionaliniams teisės aktams, tarptautinei praktikai ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimams tarptautinėms organizacijoms, bet, pirmiausia, reiškia neigiamą poveikį bendrajam gėriui. Gyvybingos, švarios ir nenualintos ekosistemos, jose tarpstanti biologinė įvairovė, švarus vanduo yra bendras mūsų visų viešasis gėris, todėl ieškant sprendimų ūkininkų keliamoms problemoms, negali būti priimami jokie trumpalaikiai neapgalvoti sprendimai, galintys turėti nesugrąžinamų pasekmių aplinkos būklei.

Pateikiame visą kreipimosi tekstą:

UNESCO programos Žmogus ir biosfera nacionalinio komiteto kreipimasis atsakant į ūkininkų protesto reikalavimus

2024 02 15 Kategorija: Darnus vystymasis, Gamtos mokslai, Visos naujienos