Naujienos

Paryžiuje aptariami kultūros raiškos įvairovės klausimai | Lietuvos dėmesys Ukrainai

2024 m. vasario 27 – kovo 1 dienomis UNESCO būstinėje vyksta Kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 17-oji sesija.

Šios sesijos metu Komitetas patvirtins UNESCO Sekretoriato ir Tarpvyriausybinio komiteto 2023 m. veiklos ataskaitas, aptars Konvencijos šalių narių periodinių ataskaitų teikimo bei numatomų steigti ekspertų grupių, skirtų kultūros raiškos skaitmeninėje aplinkoje iššūkiams spręsti ir vystomojo bendradarbiavimo krypčiai stiprinti bei įgyvendinti,  aktualijas, 2024–2025 m. veiklos planą, šios Konvencijos 20-mečio minėjimo planus 2025 m. Be to, dar kartą pabrėžiant Tarptautinio kultūros raiškos įvairovės fondo vaidmenį, bus patvirtintas šio fondo biudžeto planas ir rekomenduojami finansuoti besivystančių šalių projektai (2024–2025 m.). Lietuva, kaip šios konvencijos šalis narė ir fondo donorė,  į šį fondą moka kasmet savanoriškus mokesčius.

Komitetas taip pat skirs dėmesį bendradarbiavimui su pilietinės visuomenės organizacijomis (NVO), siekiant stiprinti veiksmingą ir įtraukų Konvencijos įgyvendinimą.

Šioje sesijoje Lietuvai atstovauja Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyr. specialistė Karolina Bagočenko ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė.

Lietuvos delegacija pasisakė, įvertindama UNESCO Sekretoriato veiklos ataskaitą, atkreipdama dėmesį į UNESCO veiklų poveikį menininkams ir kultūros profesionalams iš šalių, atsidūrusiose ekstremaliose ir krizinėse situacijose dėl karų, palankiai atsiliepė apie rezidencijų programą ir jos donorus (Norvegijos Karalystė ir kt. partneriai), kuria galėjo pasinaudoti 38 Ukrainos moterys menininkės ir 36 Ukrainos menininkai, persikėlę gyventi į kitas šalis. Lietuvos pasisakyme paminėta, kad nuo karo pradžios Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kino centras skyrė 226 stipendijas Ukrainos kūrėjams Lietuvoje, remiami kultūros projektai, bendradarbiaujant su Ukrainos menininkais ir kultūros organizacijomis. Taip pat paminėta, jog UNESCO kūrybinių miestų tinklo nariai Lietuvoje – Vilnius ir Kaunas – taip pat prisideda prie kūrybinių rezidencijų Ukrainos menininkams veiklos stiprinimo. Pabrėžta, kad ši UNESCO veiklos kryptis turėtų būti stiprinama ir ateityje, įskaitant paramą kitų krizėse atsidūrusių šalių (Afganistano, Sudano, Jemeno, kt.) menininkams.

Lietuvos pasisakyme taip pat pritarta UNESCO keliamų skaitmeninės aplinkos iššūkių svarbai, paminėta nacionalinė iniciatyva E-kultūros programa (2023-2036). Lietuvos delegacija pasveikino 153-ąją Konvenciją ratifikavusią šalį Zambiją. Pasisakyme taip pat pasidalinta žinia, jog birželį Lietuva kartu su UNESCO planuoja rengti tarptautinę konferenciją, skirtą Ukrainos kultūros sektoriaus atstatymui.

Lietuvos atstovai taip pat dalyvavo šalutiniuose sesijos renginiuose: šios Konvencijos koordinatorių susitikime ir susitikime su Indonezijos kino kūrėjais.

2024 02 28 Kategorija: Kultūros raiškos įvairovė