Naujienos

Vilniuje tarptautinė bendruomenė tarsis dėl Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo

© Danylo Antoniuk

Birželio 6–7 dienomis Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo link“ (angl. Towards the recovery of the culture sector of Ukraine). Konferenciją rengia Lietuva, bendradarbiaudama su Ukraina ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).

Konferencijos tikslas – didinti informuotumą apie Rusijos sukelto karo poveikį Ukrainos kultūros sektoriui, išryškinti kultūros svarbą šalies atkūrimui, įtvirtinti tarptautinę paramą Ukrainos stabilizavimui ir atsigavimui nuo karo padarinių, įskaitant neatidėliotiną pagalbą konkrečioms kultūros sritims bei labiausiai nukentėjusiems Ukrainos regionams.

„Mes niekada neabejojome, kad Ukraina – visavertė europietiškos civilizacijos dalis. Matydami gilėjančią prarają tarp dviejų civilizacijų karo lauke Ukrainoje, šalia visų saugumo ir karinių uždavinių turime užtikrinti ir kultūros Ukrainoje puoselėjimą. Kultūros puoselėjimas karo metu ir po jo prisidės ne tik prie pačios ukrainiečių tautos identiteto įtvirtinimo, bet ir prie galimybių ukrainiečiams grįžti į įprastą gyvenimo ritmą ir atsitraukti nuo siaubingų pastarųjų metų patirčių“, – teigia Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

„Tarptautinei bendruomenei labai svarbu susitarti ir numatyti deramą Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo vietą bendrame šios šalies stabilizavimo, atsigavimo ir atstatymo procese. Taip pat būtina aptarti galimus įrankius, pritraukti tarptautinius donorus. Siekiame mobilizuoti tarptautinės bendruomenės dėmesį ir pastangas atkuriant Rusijos agresijos niokojamą Ukrainos kultūros sektorių. Kultūra jau pripažįstama kaip darnaus vystymosi ašis, neabejojama jos svarba  užtikrinant visuomenės atsparumą“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

Konferencija suburs iki 200 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių (Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Ispanijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vokietijos ir kt.), remiančių karo alinamą Ukrainą – vyriausybių atstovus, kultūros ministrus, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, ekspertus. Šiame renginyje numatytas ir UNESCO generalinės direktorės Audrey Azoulay bei kitų tarptautinių organizacijų ir valstybių aukšto lygio atstovų dalyvavimas.

Konferencijoje bus pristatyta Rusijos karo padaryta žala Ukrainos kultūros sektoriui, išryškinti svarbiausi poreikiai, konkretūs bendri valstybių ir organizacijų veiksmai bei įsipareigojimai, skirti Ukrainos kultūrai atstatyti.

Šios konferencijos rezultatas – UNESCO ir tarptautinių ekspertų parengtas atnaujintas dokumentas „Veiksmų planas kultūrai Ukrainoje“ (angl. Action Plan for Culture in Ukraine) ir Lietuvos bei Ukrainos kultūros ministerijų parengtas šios konferencijos baigiamasis dokumentas (angl. Vilnius Call for Action on the Recovery of the Culture Sector of Ukraine).

Vilniaus konferencijos rezultatai bus pristatyti Ukrainos atstatymo konferencijoje Berlyne (angl. Ukraine Recovery Conference) šių metų birželio 11–12 d.

Žiniasklaidos atstovų registracija į konferenciją: https://conference.unesco.lt/media-registration/

Daugiau apie UNESCO paramą Ukrainai: https://www.unesco.org/en/ukraine-war

Tags:

2024 05 22 Kategorija: Ukraina, UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Pasaulio paveldas, Nematerialus kultūros paveldas, Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu, Nelegalus kultūros vertybių gabenimas