Naujienos

Paryžiuje aptarti nelegalaus kultūros vertybių gabenimo ir nuosavybės teisės perdavimo klausimai

Gegužės 27-28 d. įvyko UNESCO 1970 m. nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos Pagalbinio komiteto, kurios nare yra Lietuva, 12-oji sesija.

Sesija prasidėjo Komiteto biuro pirmininko rinkimais. Juose Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie UNESCO ministro patarėją Mindaugą Gabrėną pakeitė pirmą kartą pirmininkauti išrinkta Afrikos regiono – Dramblio Kaulo Kranto Respublikos – atstovė.  1970 metų konvencijos Pagalbiniam komitetui Lietuva pirmininkavo 2023 m. birželį – 2024 m. gegužę.

Sesijoje pristatyta UNESCO 1970 m. konvencijos sekretoriato veiklos pažanga rengiant reikšmingus strateginius dokumentus, tokius kaip Prevencijos ir kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis pavyzdines nuostatas, Aktualizavimo strategiją, Lėšų pritraukimo ir komunikacijos strategiją, Bendrų rezultatų dokumentą, apimantį konvencijos įveiklinimo ir efektyvinimo priemones bei periodinės ataskaitos platformos sukūrimą. Sesijoje taip pat aptartos prioritetinės temos apie grėsmių konfliktinėse ir pokonfliktinėse zonose ir stichinių situacijų valdymą, piknaudžiavimą internetu vykdant neteisėtą prekybą, dirbtinio intelekto pritaikymo galimybes, kultūros vertybių kilmės dokumentų patikros ir inventoriaus svarbą. Pranešimus skaitė UNESCO organizacijos tarptautiniai partneriai, tokie kaip INTERPOL, UNIDROIT, EU, ICOM, ALIPH.

Renginio metu Prancūzija, kartu su kitomis 37 valstybėmis, įskaitant Lietuvą, išreiškiančiomis paramą Ukrainai, pristatė pareiškimą dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, primindama apie UNESCO tarptautinės teisės pažeidimus ir smerkdama Rusijos padarytą žalą 351 Ukrainos kultūros vertybėms. Šalių narių dėmesio susilaukė Palestinos atstovo pareiškimas dėl padėties Gazos ruože ir naikinamo kultūros paveldo,  kultūros institucijoms padarytos žalos.

Lietuvos atstovai aktyviai įsitraukė į darbotvarkės klausimų svarstymą, pabrėždami Lietuvos ekspertinį indėlį rengiant minėtus strateginius dokumentus, pristatydami nacionalines iniciatyvas aktualizuojančias UNESCO 1970 m. konvencijos veiklos sritis. Taip pat Lietuva atkreipė šalių narių dėmesį į tarptautinių partnerių (ypač Europos Sąjungos) bendradarbiavimo svarbą, švietimo ir gebėjimų stiprinimo plėtrą siekiant Konvencijos įgyvendinimo pažangos.

Lietuvos narystė Pagalbiniame komitete tęsis iki 2027 m. Šioje sesijoje Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės prie UNESCO ministro patarėjas Mindaugas Gabrėnas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, ekspertė dr. Rūta Kačkutė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė Kepežinskienė.

2024 05 29 Kategorija: Ukraina, UNESCO, Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu, Nelegalus kultūros vertybių gabenimas