Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Baltijos šalių mokslininkių stipendijų konkursui

Pradedamas paraiškų teikimas Baltijos šalių mokslininkių stipendijų konkursui, kurį kartu rengia Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslų akademijos ir nacionalinės UNESCO komisijos. Devynioms moterims mokslininkėms – po tris kiekvienoje šalyje – bus skirtos 7000 eurų stipendijos tęsti svarbius tyrimus jų mokslo srityse. Po vieną stipendiją bus skirta doktorantei ir mokslų daktarei gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų srityse, bei daktarei socialinių ar humanitarinių mokslų srityje.

Šios programos steigimą motyvuoja esama Baltijos šalių situacija – nors moterų dalis tarp mokslinio personalo yra viena didžiausių Europoje, tačiau moterų karjeros trajektorijos lėtesnės ir skirtingos nei vyrų – su tam tikrais akligatviais, posūkiais ir sustojimais. Taigi šia stipendijų programa siekiama suteikti finansinę paskatą mokslo tyrėjoms mokslinės karjeros pradiniame etape, kuriame kyla didžiausia rizika palikti mokslo lauką dėl įvairių asmeninių ir sisteminių priežasčių ir kiek įmanoma išlyginti vingiuotą karjeros kelią.

Paraiškas kviečiamos teikti tyrėjos, kurios dabar studijuoja doktorantūroje universitetuose arba mokslinių tyrimų įstaigose Baltijos šalyse, arba kurios doktorantūros studijas baigė ne daugiau kaip prieš septynerius metus ir dirba Baltijos šalies universitete arba mokslinių tyrimų įstaigoje.

Kandidačių iš Lietuvos paraiškos konkursui teikiamos Lietuvos  mokslų akademijos elektroninėje paraiškų sistemoje https://konkursai.lma.lt . Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2024-05-31 iki 2024-07-05.

2024 06 03 Kategorija: Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Lyčių lygybė