Naujienos

Bendros pastangos siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai vertybėmis

Birželio 14 d. UNESCO būstinėje įvyko seminaras, skirtas Tarptautiniam prekiautojų kultūros vertybėmis etikos kodekso veiksmų planui parengti, į kurį deleguota Lietuvos ekspertė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė – LNDM Palangos gintaro muziejaus direktorė.

Seminaro tikslas – peržiūrėti, atnaujinti Etikos kodekso principus ir reflektuoti naujus meno rinkos iššūkius, ypatingą dėmesį skiriant internetinės prekybos mastams ir reglamentavimui, o taip pat meno kūrinio kilmės tyrimams, patikros praktikai. Veiksmų planas numato stiprinti bendradarbiavimą tarp meno rinkos profesionalų ir nacionalinių institucijų, didintų specialistų žinias ir identifikuoti pažeidžiamiausias neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis sritis, numatyti veiksmus šiems iššūkiams mažinti.

Renginio metu išgirsta daug skirtingų aukcionų rengėjų ir nacionalinių institucijų atstovų pozicijų, kurie pateikė pavyzdžius, kaip institucijos tarpusavyje bendradarbiauja siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai vertybėmis. Įvardintos priemonės, kurios gali padėti vertybių patikrai, pavyzdžiui NATLAWS duomenų bazė, katalogų publikavimas, INTERPOL‘o programėlė. Diskusijoje buvo užsiminta apie skaitmeninimo svarbą. Lietuvos ekspertė pristatė nacionalines šios srities praktikas. Įsibėgėjus diskusijai apie meno kūrinių kopijas, Sigita pasiūlė galimą sprendimą – kurti tokių kopijų duomenų bazę, pažymėdama, kad viešumas yra viena iš veiksmingiausių būdų užkardyti nelegalias veiklas. Tuo tarpu Austrijos atstovė pasisakė už griežtesnes rekomendacijas dėl deramo patikrinimo ir kilmės meno rinkoje. Jų patirtis dirbant kartu su ESBO paveldo nusikaltimų darbo grupėje aiškiai rodo, kad rinkoje vis dar yra per daug objektų, atvežtų iš neteisėtų kasinėjimų ir apiplėštų archeologinių vietovių.

1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos rėmuose veikiantis Tarptautinis kultūros vertybių prekiautojų etikos kodeksas – neprivaloma, praktinė priemonė, pagrįsta savanorišku laikymusi, skatinanti kurti meno prekiautojams taikomus taikytinus profesinės etikos standartus.

Ruošiantis šiam UNESCO renginiui, valstybės narės aktyviai vykdė išankstines diskusijas su kultūros paveldo specialistais, meno rinkos atstovais, veikiančiais nacionalinėse rinkose dėl kodekso pataisų tam, kad būtų užtikrinta ir atsižvelgta į visų šių suinteresuotų grupių nuomonę. Sekretoriatas kartu su eksperte iniciavo nacionalinę diskusiją su meno rinkos profesionalais ir nacionalinių institucijų specialistais, išvadas pristatydama seminare.

2024 06 17 Kategorija: Nelegalus kultūros vertybių gabenimas