Naujienos

Atnaujintas UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinis komitetas

Š. m. gruodžio 20 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate vyko UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto posėdis. Jame buvo pristatyta 2008–2011 metų kadencijos Nacionalinio komiteto veiklos ataskaita, pristatyti naujos kadencijos Nacionalinio komiteto nariai, išrinktas pirmininkas ir sekretorius.

Pirmininkė – Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja.
Sekretorė – Virginija Čijunskienė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė.
Nariai:
dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
Gražina Drėmaitė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
dr. Reda Griškaitė, Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja;
habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja;
Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos muziejaus direktorius, Lietuvos muziejų asociacijos atstovas;
Jurgita Radėnienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriaus. specialistė;
Nijolė Šulgienė, VU bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriaus vedėja;
Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, ICOM Lietuva atstovė.

Nacionalinis komitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu, įgyvendina UNESCO programą „Pasaulio atmintis“, kuria nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ bei organizuoja dokumentų atranką ir paraiškų teikimą tarptautiniam registrui, be to, 2012 metais kartu su dokumentinį paveldą saugojančiomis institucijomis minės UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20-metį.

2011 12 21 Kategorija: Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos