Naujienos

Susitiko UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo Lietuvoje nariai

Gruodžio 14 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate vyko UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo Lietuvoje metinis susitikimas, kuriame svarstyti nacionalinio tinklo vizijos, mokyklų veiklos prioritetų, narystės tęstinumo klausimai. Nacionalinė tinklo koordinatorė pasiūlė Asocijuotų mokyklų projekte dalyvaujančioms mokykloms praktiškai taikyti kūrybingo mokymo gaires, formaliajame ugdyme naudojant neformalaus ugdymo priemones, ugdyti vaikų emocinį intelektą, išsikeliant mokyklos bendruomenės tikslą rengti moksleivius ne egzaminams, o gyvenimui.

Susitikimo metu kaip viena iš kūrybingo mokymo alternatyvų pristatyta medijų ir ypatingai, kino edukacijos integracijos galimybė. Dalyviams pritarus, tolimesniam svarstymui bus teikiama terminuotos narystės UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo Lietuvoje schema.

2011 12 14 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Asocijuotų mokyklų tinklas, Visos naujienos