Archive for the ‘Mokslas’ Category

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Vytauto Didžiojo universitetas balandžio 26 dieną, antradienį, Vytauto Didžiojo universiteto S. ir S. Lozoraičių muziejuje (K. Donelaičio g. 58, Kaunas) organizavo diskusiją „Darnus vystymasis aukštojoje mokykloje“, skirtą aukštųjų mokyklų dėstytojų darnaus vystymosi švietimo kompetencijoms aptarti. Renginio programa: Darnus vystymasis aukštojoje mokykloje (2) Renginio dalyvių pranešimai: Marco Rieckmann_Didactics for educating sustainability competencies […]

Š.m. kovo 23 d. Ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, dr. Laima Galkutė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame buvo diskutuojama apie UNESCO ir Lietuvos vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030-ųjų metų“. Pristatydamas šią pasaulinės reikšmės Jungtinių Tautų […]

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros politiką, ir Studijų kokybės ir vertinimo centras vasario 18 d. Vilniuje surengė forumą aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi strateginėms nuostatoms ir kokybės kriterijams aptarti. Atliepiant globalias tendencijas, diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į aukštojo mokslo vaidmenį ir atsakomybę moksliniais tyrimais pagrindžiant valstybės raidos perspektyvą bei ugdant […]

Maloniai kviečiame aukštųjų mokyklų bendruomenių narius (studentus, mokslininkus, dėstytojus ir vadovus) dalyvauti vasario 19 d. 10 val. Kauno technologijos universiteto Auloje ir susipažinti su Europos universitetų patirtimi ir Lietuvos aukštųjų mokyklų tendencijomis darnios plėtros srityje, kurią pristatys COPERNICUS Sąjungos prezidentas dr. Clemens MADER, atstovaujantis Ciuricho (Šveicarija) ir Liuneburgo (Vokietija) universitetus. Paskaitos trukmė 1,5 val. Kvietimas_C […]

Lietuvos bioetikos komiteto direktorius prof. Eugenijus Gefenas UNESCO generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje buvo išrinktas UNESCO Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku. 1998 m. įsteigtą Tarpvyriausybinį bioetikos komitetą (Intergovermental Bioethics Committee; IGBC) sudaro 36 valstybės – UNESCO narės, kurių atstovai ne rečiau kaip kartą per dvejus metus UNESCO būstinėje Paryžiuje susitinka aptarti Tarptautinio bioetikos komiteto (International Bioethics Committee; […]

UNESCO skelbia stipendijų programos jaunųjų mokslininkų atliekamiems tyrimams „Žalioji chemija – gyvybei“ trečiąjį kvietimą. Programa suteikia galimybę stipendiją gavusiems mokslininkams atlikti inovatyvių mokslinių tyrimų projektus, atitinkančius dvylika žaliosios chemijos principų. Programos stipendijos (iki 30.000 JAV dolerių) bus skiriamos perspektyviems jaunųjų mokslininkų (iki 35 metų amžiaus), turinčių mokslinį chemijos ar susijusios tarpdisciplininės srities daktaro laipsnį, pateiktiems […]

Kviečiame teikti paraiškas UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet apdovanojimui socialinių ir humanitarinių mokslų bei meno srityje gauti. 2014 m. UNESCO Vykdomosios Tarybos ir Meksiko nacionalinio nepriklausomo universiteto (UNAM) įsteigtas apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus visuomenės raidai per meninę kūrybinę veiklą, taip pat ugdomąją ir mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityje. Laureatas yra apdovanojamas 50 tūkst. […]

Pristatoma nauja „Mokslo sriubos“ laida „Lietuviai kuria pažangų autonominį robotą“ arba „Mokslo sriuba“: ar žmonės susijungs su robotais? Kai kurie mokslininkai, inžinieriai būna kuklūs. Jie užsidarę dirba ir nerodo. Dirba paslapčia, įdeda visas savo jėgas, tačiau nesigiria ir neskelbia. Rodos jie gyvenime įpratę daugiau dirbti nei kalbėti. Vienas iš jų darbų – tai autonominis mobilus […]

UNESCO kviečia teikti paraiškas Carlos J. Finlay UNESCO apdovanojimui už nuopelnus mikrobiologijoje gauti. Kubos vyriausybės finansuojamu apdovanojimu siekiama įvertinti asmenis, institucijas, nevyriausybines organizacijas už reikšmingus pasiekimus – veiklą ar tyrimus, mikrobiologijos (imunologijos, molekulinės biologijos, genetikos ir pan.) ir jos taikymo srityse. Kandidatūros gali būti teikiamos UNESCO tik per Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją iki 2015 m. […]

Inicijuojamas UNESCO ir Japonijos darnaus vystymosi švietimo apdovanojimas, kuris bus skiriamas trims geriausiems darnaus vystymosi švietimo projektams. Paraiškos bus vertinamos remiantis trimis kriterijais: a) transformuojančiu poveikiu – darnaus vystymosi švietimas yra transformuojantis švietimas, suteikiantis besimokantiems įgūdžių keistis ir keisti visuomenę; b) integruojančiu poveikiu – darnus vystymasis aprėpia socialinę, ekonominę ir aplinkos dimensijas, projektas turi integruoti […]