Archive for the ‘Nacionalinė UNESCO komisija’ Category

Kviečiame susipažinti su UNESCO išleista 2014 metų Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita. Apie tai, kas vyko Lietuvoje, informacija publikuojama 117 psl.! Nuoroda: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232649E.pdf

Vasario 19-20 d. UNESCO vyko regioninė parengiamoji švietimo konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos delegacija. Konferencijos buvo organizuotos visuose pasaulio regionuose, siekiant paskatinti diskusijas ir susitarti dėl tarptautinės švietimo darbotvarkės po 2015 m. Pripažįstama, kad nuo 2000 m. įgyvendinant visuotinius švietimo tikslus, pasiekta ženklių postūmių, tačiau dauguma „Švietimas visiems“ tikslų liko nepasiekti. Kartu su naujais iššūkiais, […]

Gruodžio 16 d. Latvijos nacionaliniame istorijos muziejuje daugiau nei 900 pasakojimų kolekcija lietuvių, latvių, estų ir anglų kalbomis perduota saugoti Baltijos šalių atminties institucijoms

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos rugsėjo 18-19 dienomis organizuoja tarptautinę konferenciją tema – “Saugomos teritorijos: valdymas ir iššūkiai”.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ieško savanorių fotografų įamžinti Lietuvos dainų šventės akimirkas (2014 m. liepos 2-6 d. Vilniuje, birželio 28 d. Kaune)

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29 dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, nes biblioteka – tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

Kviečiame susipažinti su pirmą kartą UNESCO istorijoje išleista UNESCO nacionalinių komisijų metine ataskaita (2013 m.), kurioje pateikiama informacija apie 120 šalių UNESCO Nacionalinių komisijų veiklą. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas aktyviai dalyvavo šios ataskaitos parengime; gerosios patirties skiltyje pateikė medžiagą apie 2013 metais, Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje skirtą parodą „Lietuva pašto siuntoje / Lithuania in […]

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, siekdama užtikrinti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje ir rūpindamasis, kad Lietuvos Respublika prisidėtų įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“ (Information for All programme), įsteigė UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinį komitetą, patvirtino jo nuostatus ir sudėtį 2014–2017 m. laikotarpiui.

Susipažinkite su nauja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažo suteikimo projektams tvarka

Šiemet Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ ir ekspertų grupė atrinko 5 dokumentus ar dokumentų rinkinius, kurie pripažinti regioninės reikšmės, ir du – nacionalinės reikšmės. Dokumentinio paveldo saugotojams 2013 m. lapkričio 27 d. šventėje, vykusioje Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, buvo įteikti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimai.