Archive for the ‘Nematerialus kultūros paveldas’ Category

2013 m. spalio 24-26 d. Taline (Estija) įvyko tarptautinė konferencija „Dainų ir šokių šventės laiko tėkmėje“, kurioje dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros ministerijų, nacionalinių UNESCO komisijų, liaudies kultūros centrų atstovai, chorinės muzikos, liaudies šokių, pučiamųjų muzikos, folkloro specialistai. Konferencija buvo skirta Baltijos valstybių dainų ir šokių švenčių UNESCO paskelbimo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevru 10-mečiui.

Maloniai kviečiame Jus į Tradicinio japoniško popieriaus (washi) Sadao Mino (美野定雄) darbų parodos „Popierius įvairiai“ atidarymą, kuris įvyks š. m. spalio 3 d. (ketvirtadienį) 17 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje

Nematerialaus kultūros paveldo apsauga tarsi lėktuvas, kurio dar nėra, bet jį reikia skubiai pastatyti ore. Jei nespėsim, nebeliks, ką skraidinti. (Marc Jacobs, Belgija)

Prof. Toshiyuki Kono dalinosi patirtimi ir informacija apie teisinę bazę nematerialaus kultūros paveldo srityje Japonijoje. Japonijoje įstatymas dėl nematerialaus kultūros paveldo saugojimo priimtas 1950 m. Tai buvo viena iš pirmųjų valstybių, reglamentavusių šios srities apsaugą bei sukūrusių nematerialaus kultūros paveldo registrą. Daugiau apie susitikimą…

2013 m. liepos 6-7 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu dalyvavo susitikimuose, skirtuose XXV Latvijos dainų ir šokių šventei.

Š. m. birželio 11 d., antradienį, 17 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono 11, Vilnius) įvyks Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kuruotos parodos „Lietuva pašto siuntoje / Lithuania in the Mail Parcel“, skirtos Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje, atidarymas ir pristatymas visuomenei.
Renginyje sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis, parodą pristatys jos rengėjai ir kuratoriai.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje „Lietuva pašto siuntoje“ eksponuojama 2013 m. birželio 11–20 d.
Maloniai kviečiame!

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kviečia į lietuviškai kryždirbystei skirtą parodą bei jos įkvėptos knygos „Saldus medi gyvenimo“ sutiktuves, kurios vyks š. m. balandžio 24 d. 17.30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje. Renginys skiriamas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos dešimtmečiui.

2013 m. kovo 25–26 d. Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje Minske vyko tarptautinis mokslinis praktinis seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo identifikavimas ir inventorizavimas kaip veiksminga apsaugos priemonė“, kurį organizavo Baltarusijos kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Baltarusijos nacionaline UNESCO komisija ir Baltarusijos ICOM. Seminaras buvo skirtas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir skatinimo konvencijos 10-mečiui.

Kviečiame skelbti Lietuvoje vyksiančius šiai sukakčiai skirtus nematerialaus kultūros paveldo renginius UNESCO interneto svetainėje.

Paryžiuje UNESCO būstinėje gruodžio 3–7 d. į Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto sesiją per 600 nematerialaus kultūros paveldo ekspertų, pareigūnų bei kitų specialistų iš daugiau nei 110 valstybių buvo susirinkę diskutuoti įvairiais nematerialaus kultūros paveldo klausimais ir aptarti visuotines jo išsaugojimo priemones.