Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija 1998 - 2020 m.

 

1998-2020 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija rengė parodas ir įvairius kultūros bei edukacinius renginius. Per šį laikotarpį tuometinėje Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato būstinėje ir galerijoje, įsikūrusioje pačioje Vilniaus istorinio senamiesčio širdyje, Šv. Jonų gatvėje,  surengta  per 200 parodų, paskaitų, koncertų, knygų, filmų pristatymų, įvairių sukakčių paminėjimų ir kt.  Renginių tematika siejosi su UNESCO veikla (kultūrų, meninės raiškos įvairovės, kultūros paveldo, kultūrų dialogo, meninio ugdymo, darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės, žmogaus teisių, mokymosi visą gyvenimą ir kt.), išsiskyrė menine ar šviečiamąja verte, skatino atsiskleisti Lietuvos ir užsienio šalių jaunas talentingas asmenybes, minėjo pasaulinės ar nacionalinės reikšmės sukaktis, tarptautines dienas, kt.

Šiuo metu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinė persikėlusi į Radvilų gatvę ir savo patalpose parodinės veiklos nebevykdo. Buvusiose patalpose Šv. Jono 11 nuo 2022 m. įsikūrė VšĮ „Vilnius – UNESCO literatūros miestas"/ Literatų namai, kurie periodiškai organizuoja renginius, skirtus literatūros mėgėjams ir profesionalams, įskaitant ir renginius, mininčius Tarptautines UNESCO dienas.