UNESCO programa „Informacija visiems“

UNESCO programa „Informacija visiems“ (IFAP - Information for All programme) – nuo 2001 m. veikianti  programa,  propaguojanti  galimybes naudotis informacija ir žiniomis visuotinei raidai. Programa skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystę, laisvą minties ir žinių sklaidą, komunikacijos priemonių gausą.

Programos strategija ir sklaida rūpinasi Programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinė taryba (Intergovernmental Council for IFAP), kurią sudaro 26 UNESCO šalys narės, renkamos UNESCO Generalinės konferencijos metu. 

2013 m. UNESCO Generalinės konferencijos 37-ojoje sesijoje Lietuva ketverių metų kadencijai išrinkta į Programos tarpvyriausybinę tarybą (2017 m. pakartotinai išrinkta dar vienai kadencijai). Iki 2021 m. pabaigos joje Lietuvai atstovavo prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius.  

Siekiant užtikrinti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) veikloje ir rūpinantis, kad Lietuvos Respublika prisidėtų įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“, prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2014-2021 m. veikė UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas. (Komiteto nuostatai pdf_button)

2015 m. spalio 2 d. LR Seimo I rūmų Konstitucijos salėje įvyko Nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto organizuota apskritojo stalo diskusija tema „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“. Šis renginys buvo skirtas UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP) dokumentams aktualizuoti. Vadovaujantis pranešėjų ir diskusijos dalyvių pasisakymais buvo parengtos „Rekomendacijos dėl daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sampratų, įtvirtintų UNESCO dokumentuose ir svarbių sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai Lietuvoje, aktualizavimo“ pdf_button , kurios pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui bei UNESCO programos „Informacija visiems“ Tarpvyriausybinės tarybos biurui.