Nacionalinio komiteto nuostatai ir sudėtis

Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ nuostatai, 2015 m. pdf_button

Lietuvos nacionalinio komiteto sudėtis 2016–2019 m.:

Pirmininkas – prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +370 61097107).

Sekretorė – Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. (8 5) 2107340)
.

Nariai:

dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
dr. Reda Griškaitė, Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja;
Evelina Karalevičienė, architektūros istorikė, ekspertė, buvusi Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
dr. Ramūnas Kondratas, Vilniaus universiteto muziejaus direktorius;
habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja;
doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja; 
Jurgita Radėnienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriaus. specialistė;
Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė;
Rūta Šimulė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja;
dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė;
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė.