Nacionalinio komiteto nuostatai ir sudėtis

Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ nuostatai, 2015 m. pdf_button

Lietuvos nacionalinio komiteto sudėtis 2020–2023 m.:

Pirmininkas – prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas

Sekretorė – Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė

 

 • habil. dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja;
 • dr. Povilas Blaževičius, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos narys, Lietuvos nacionalinio muziejaus Priešistorinės archeologijos rinkinių skyriaus vedėjas;
 • dr. Juozapas Blažiūnas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius;
 • dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
 • Daina Čenytė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Neringa Češkevičiūtė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja;
 • Gintaras Dručkus, Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius;
 • Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė;
 • dr. Ramūnas Antanas Kondratas, mokslo istorijos ekspertas;
 • Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė;
 • dr. Vaidutė Ščiglienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
 • dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė;
 • dr. Rūta Pileckaitė-Vasilienė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vadovė, jai nesant – Laimis Mikelevičius, Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas.