Nacionalinio komiteto nuostatai ir sudėtis

Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ nuostatai, 2015 m. pdf_button

Lietuvos nacionalinio komiteto sudėtis 2020–2023 m.:

Pirmininkas – 

Sekretorė –

 

 • dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja;
 • Povilas Blaževičius, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos narys, Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmų Mokslinių tyrimų centro Archeologijos grupės administratorius-vyresnysis muziejininkas;
 • Juozapas Blažiūnas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius;
 • Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
 • Daina Čenytė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Neringa Češkevičiūtė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja;
 • Gintaras Dručkus, Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius;
 • Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė;
 • Ramūnas Antanas Kondratas, Vilniaus universiteto muziejaus direktorius;
 • Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė;
 • dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
 • Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė;
 • Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė;
 • Dalia Vasiliūnienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė;
 • Ingrida Veliutė, Kultūros viceministrė, jai nesant – Rugilė Puodžiūnienė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė.