UNESCO programai „Pasaulio atmintis“ – 20 (renginiai 2012 m.)

Lithuania-20_anniv-lt

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje nuo š. m. rugsėjo 17 d. veikia paroda „Laiškai kaip meno kūrinys: dailininkų kūrybos apraiškos laiškuose režisieriui Juozui Miltiniui“, skirta UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20-mečiui.

Nuo š. m. liepos 9 d. pirmadieniais per LTV2 kanalą, minint UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20-metį, bus rodomi Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje saugomi į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įtraukti dokumentiniai filmai „Kurėno sugrįžimas“ (1993 m.) ir ciklas „Lietuvninkų kraštas“ (1998 m.).

Birželio 6 d. Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ savo posėdį surengė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur saugoma Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949 m.), įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą.

2012 m. birželio 14 d. 19 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje nuskambės kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio oratorija „Mažvydas“. Šiuo koncertu siekiama prisidėti prie artėjančių M. Mažvydo 450-ųjų mirties metinių (2013) ir UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20 metų jubiliejaus minėjimo, kadangi M. Mažvydo „Katekizmas“ įrašytas į programos Nacionalinį registrą.

Gegužės 25 d., penktadienį, 18 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikos salėje (Maironio g. 6) skambės Eduardo Volterio įrašyta lietuvių liaudies muzika, kurią atliks folkloro ansamblis „Dijūta“ ir draugai.

Minint UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20-metį Varšuvoje (Lenkija), Centrinėje valstybės archyvų direkcijoje, š. m. gegužės 8–10 d. vyksta ekspertų susitikimas, kuriame siekiama aptarti būdus, kaip stiprinti minėtąją programą, įveikti iššūkius, saugoti ir viešinti dokumentinį paveldą, ieškoma sąlyčio su kitomis UNESCO paveldo programomis. Lietuvai susitikime atstovauja Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto narė Virginija Čijunskienė.

Š. m. balandžio 27 d. Lietuvos centriniame valstybės archyve lankėsi Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų darbuotojai. Svečiai susipažino su archyvu ir įvairių jo padalinių darbu. Institutų darbuotojai taip pat buvo supažindinti su archyve saugoma į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įtraukta 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija, buvo demonstruojami kino filmai iš Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) laikotarpio, tarp kurių buvo ir į minėtą registrą įtraukti kino siužetai „Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė“ ir „Trečioji Lietuvos žemės ūkio paroda“, 1924 m. rugpjūčio 23–25 d.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje eksponuojami du į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įtraukti objektai: Maironio rankraštis – lyrikos knygos „Pavasario balsai“ paskutinė autorinė 1927 m. redakcija ir Antano Miškinio tremties kūrybos rankraščiai. Paroda, skirta UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20-mečiui paminėti, veiks iki š. m. liepos 1 dienos.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pasitinka savo istorinę 100 metų sukaktį. Ta proga rengiamos dvi parodos ir konferencija. Šalia kitų eksponatų parodos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 atidarymo dieną rodoma dalis Bibliotekoje saugomų į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įtrauktų dokumentų. Šiemet minimas minėtos programos 20-metis. Parodos atidarymo šventė įvyks š. m. balandžio 27 d. 15 val. Parodą bus galima aplankyti iki birželio 12 d.

Šiais metais UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ (Memory of the World) švenčia 20-metį. Šiai progai skirti renginiai pasaulyje vyksta nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki metų pabaigos. Savo pranešime programos sukakties proga Roslyn Russell, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Tarptautinio patariamojo komiteto pirmininkė, pabrėžia pasaulio dokumentinio paveldo ir jo išsaugojimo svarbą.

Žurnalo „Tarp knygų“ šių metų kovo mėnesio numeryje publikuojami du straipsniai, skirti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20 metų sukakčiai paminėti.

Vilniaus universiteto bibliotekoje kovo 30 d. vyko renginys, skirtas paminėti Vilniaus universiteto įkūrimo datą balandžio 1-ąją ir UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 20-metį.

Kovo 30 d. Vilniaus universiteto biblioteka tęsia tradiciją ir ketvirtus metus iš eilės kviečia visus, norinčius pamatyti pirmąją spausdintą lietuvišką knygą – M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą – VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje.