Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programa 

Per pastaruosius 40 m. Pasaulio paveldo konvencija saugojo ir skleidė išskirtinę visuotinę mūsų bendro paveldo vertę. Pasaulio paveldo objektai ir vietovės yra svarbios kelionių vietos, kurios, jei tinkamai valdomos, turi didelę potencialią svarbą vietinės ekonomikos vystymuisi ir ilgalaikiam tvarumui.  UNESCO Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programa pristato naują požiūrį, grindžiamą dialogu ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimu, kai visapusiškai integruojamas turizmo planavimas ir paveldo valdymas, vertinamas ir saugojamas gamtinis ir kultūrinis turtas bei tinkamai išvystytas turizmas.

Ši programa skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir koordinaciją įvairiuose sektoriuose, siekiant apsaugoti paveldą ir užtikrinti tvarų ekonominį vystymąsi.

Vizija: pasaulio paveldu ir turizmu suinteresuotieji atsakingi už išskirtinės visuotinės vertės kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą ir už tvarų vystymąsi pasitelkiant tinkamą turizmo valdymo būdą.

Misija: palengvinti  tvaraus turizmo Pasaulio paveldo objektuose ir vietovėse valdymą ir plėtrą skatinant sąmoningumą, našumą ir darnų visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, norint apsaugoti šias vietoves ir jų išskirtinę visuotinę vertę ir kartu užtikrinti, kad turizmas atneštų užtektinai pelno, kad būtų garantuotas vietovių tvarus vystymasis vietiniams gyventojams ir kokybiška patirtis lankytojams.

Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programos 2013–2015 metų veiksmų planas pdf_button 

2013 m. pradėtas projektas „Towards a Nordic-Baltic pilot region for World Heritage and Sustainable Tourism“. Jis jungia Šiaurės ir Baltijos UNESCO Pasaulio paveldo miestus. Projektą finansuoja „Nordic World Heritage Foundation“. Lietuvos objektas – Vilniaus istorinis centras. Projekto tikslas – parengti dokumentą/ apibrėžti veiklas, skirtas tvaraus turizmo vystymui UNESCO Pasaulio paveldo objektuose ir vietovėse. Šiuo metu rengiami dokumentai remiasi periodinių ataskaitų apie UNESCO Pasaulio paveldo vietoves ir objektus klausimynu bei Pasaulinės tvaraus turizmo tarybos kelionių kriterijais (Global Sustainable Tourism Council Criteria for Destinations (GSTC)).

Bendroji informacija: 2011 m. UNESCO pradėjo kurti naują Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programą. Tikslas buvo sukurti tarptautinę struktūrą, pagrįstą bendradarbiavimu ir koordinuotu bendrų ir tvarių rezultatų siekimu. Buvo pradėtas vykdyti programos parengiamasis darbas, kuris atitiko Pasaulio paveldo komiteto sprendimą, (34 COM 5F.2), reikalaujantį: „Prašome, kad Pasaulio paveldo centras sukurtų naują integruotą Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programą, kurioje dalyvautų iniciatyvinė grupė, į kurią įeitų valstybės narės ir kiti suinteresuotieji, taip pat prašome Pasaulio paveldo centrą pateikti tikslus ir veiksmus, kurių ketinama imtis šiai programai įgyvendinti.“

Baltijos šalių kultūrinio turizmo politika

Remiant UNESCO, Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo grupės ir valstybių nacionalinės UNESCO komisijos 2001–2003 m. parengė Baltijos šalių kultūrinio turizmo politikos dokumentą. Rengiant galutinį jo variantą, konsultacijas teikė UNESCO, Skandinavijos ir trijų Baltijos valstybių ekspertai. Dokumentu siūlomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriuo būtų propaguojamas ir vystomas kultūrinis turizmas, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldo ir turizmo sintezei.
Baltijos šalių kultūrinio turizmo politikos dokumentas. Trumpoji versija pdf_button/ anglų k. pdf_button
Baltic Cultural Tourism Policy Paper. Full version pdf_button