Muziejai

Muziejai yra daugiau nei vietos, kur saugomos ir eksponuojamos įvairios kolekcijos. Pastaraisiais dešimtmečiais kartu su sparčiai augančiu kultūriniu turizmu labai padaugėjo muziejų visame pasaulyje. 1975 m. jų buvo 22000, o šiandien priskaičiuojama net 55000.

Muziejams tenka labai svarbus vaidmuo kuriant kūrybišką vietos ir viso regiono ekonomiką. Muziejai yra aktyvūs socialinės srities dalyviai, sudarantys sąlygas diskusijoms ir įtraukiantys bendruomenes.

1960-ųjų metų UNESCO rekomendacijos nebepakankamos, nes muziejai tampa įvairių teroristinių ir kitokių ekstremistinių išpuolių objektais, todėl muziejų, kuriuose sukauptas vertingiausias pasaulio kultūros, istorijos ir civilizacijos paveldas, apsaugos stiprinimas tampa itin svarbus. Šiuo pagrindu, dalyvaujant ekspertams iš daugelio pasaulio šalių ir glaudžiai bendradarbiaujant su ICOM (Tarptautine muziejų taryba), parengtas ir apsvarstytas naujas muziejų ir kolekcijų apsaugos ir viešinimo rekomendacijų dokumentas „Rekomendacijos dėl muziejų apsaugos ir viešinimo, jų įvairovės ir vaidmens visuomenėje“ (angl. Recommendation Concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society). Be to, dokumente apibrėžiamos naujos muziejų funkcijos, t.y. jų socialinio vaidmens stiprinimas, sąveika su ekonomikos ir gyvenimo kokybės gerėjimo procesais. 2015 m. lapkričio 13-14 d. UNESCO 38-osios generalinės konferencijos Kultūros komisijos posėdyje šis rekomendacijų dokumentas buvo patvirtintas.