UNIDROIT konvencija

UNIDROIT yra nepriklausoma tarpvyriausybinė organizacija, kurios būstinė yra Romoje, Italijoje. Jos tikslas analizuoti poreikį ir metodus, skirtus privačios ir ypač komercinės teisės tarp valstybių ir valstybių grupių modernizavimui, harmonizavimui ir koordinavimui.

UNIDROIT parengė Pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų konvenciją (Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects) (toliau – 1995 m. UNIDROIT konvencija). Tai – 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją papildantis instrumentas.

Bendra 1995 m. UNIDROIT konvencijos apžvalga pdf_button (anglų k.)

Lietuvos Respublika 1995 m. UNIDROIT konvenciją ratifikavo 1997 m. 

unidroit

UNESCO nacionalinių kultūros paveldo teisės aktų duomenų bazė