Konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvos

Atsižvelgdamas į Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos 7 str. nuostatas, įpareigojančias parengti Konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvas ir pateikti Generalinei asamblėjai, 2008 m. birželio 16–19 d. Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komitetas patvirtino, o 2010, 2012, 2014, 2016 ir 2018 m. papildė Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos įgyvendinimo direktyvas.

2016 m. Generalinės asamblėjos 6-oje sesijoje priimtų papildymų naujovė – Įgyvendinimo direktyvų dalis, skirta darniam vystymuisi. 2018 m. Generalinė asamblėja nutarė, kad nuo 2020 m. šalys teiks periodines ataskaitas regionais, siekiant suteikti UNESCO periodinių ataskaitų apžvalgoms daugiau nuoseklumo.

Konvencijos įgyvendinimo direktyvomis nustatomos procedūros, kuriomis vadovaujantis nematerialaus kultūros paveldo vertybės gali būti įtrauktos į Nematerialaus kultūros paveldo sąrašus bei registrą, numatoma tarptautinės paramos suteikimo tvarka, suteikiami įgaliojimai tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms, galinčioms teikti konsultacijas Tarpvyriausybiniam nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komitetui ir kt.

Mūsų projektai