Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikia neatidėliotinai saugoti, sąrašas

Į Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliotinai saugoti, sąrašą traukiamos nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurioms, nepaisant bendruomenės, grupės, atskirų žmonių ar valstybių pastangų, gresia pavojus išnykti. Šis sąrašas taip pat skirtas nematerialiam kultūros paveldui, kuriam gresia pavojus išnykti, jei skubiai nebus suteikta neatidėliotina pagalba.

Už Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliotinai saugoti, sąrašo sudarymą ir nuolatinį atnaujinimą atsakingas Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komitetas.

Lietuva nėra pateikusi nominacijų dėl įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliotinai saugoti, sąrašą.