Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas:

Dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse

Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje

Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos