Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas

Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo tikslas – užtikrinti geresnį nematerialaus kultūros paveldo žinomumą, atkreipti dėmesį į jo svarbą, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą kultūrų įvairovei.

Už Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo sudarymą ir nuolatinį atnaujinimą atsakingas Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komitetas.

Iki Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos įsigaliojimo paskelbti Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevrai, tarp kurių buvo Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje (2001 m.) bei Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (2003 m.). Įsigaliojus Konvencijai šios vertybės buvo įtrauktos į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

2010 m. šį sąrašą papildė Lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“, o 2023 m. – Šiaudinių sodų tradicija Lietuvoje.

 

Mūsų projektai