Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komitetas

Pagrindinės Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komiteto funkcijos yra propaguoti Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos tikslus, rinkti ir skleisti informaciją apie geriausias praktikas, teikti konsultacijas nematerialaus kultūros paveldo šsaugojimo srityje.

Komitetas svarsto valstybių paraiškas dėl nematerialaus kultūros paveldo įrašymo į Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, į Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliotinai saugoti, sąrašą, paraiškas dėl tarptautinės pagalbos teikimo ir kt.

Komiteto nariai renkami ketverių metų laikotarpiui, pusė komiteto atnaujinama kas dvejus metus.

Mūsų projektai