Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komitetas

Pagrindinės Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo komiteto funkcijos yra propaguoti Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos tikslus, rinkti ir skleisti informaciją apie geriausias praktikas, teikti konsultacijas nematerialaus kultūros paveldo šsaugojimo srityje.

Tarpvyriausybinis komitetas, sudarytas iš 18 šalių narių, kas dvejus metus atnaujinamas šios Konvencijos Generalinėje asamblėjoje. Komitetas kasmet svarsto vertybių kandidatūras, pateiktas nematerialaus kultūros paveldo sąrašams: Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliojant saugoti, sąrašui, Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašui ir Gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų registrui.

Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika (2008), Dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse (2008), lietuviškos daugiabalsės dainos sutartinės (2010) ir šiaudinių sodų tradicija Lietuvoje (2023) buvo įrašyti į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, kuriame šiuo metu per 600 vertybių 140 pasaulio šalių.

Komiteto nariai renkami ketverių metų laikotarpiui, pusė komiteto atnaujinama kas dvejus metus.

Mūsų projektai