Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetas

Pagrindinės Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto funkcijos yra propaguoti Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos tikslus, rinkti ir skleisti informaciją apie geriausias praktikas, teikti konsultacijas nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje.

Komitetas svarsto valstybių paraiškas dėl nematerialaus kultūros paveldo įrašymo į Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą, paraiškas dėl tarptautinės pagalbos teikimo ir kt.

Komiteto nariai renkami ketverių metų laikotarpiui, pusė komiteto atnaujinama kas dvejus metus.