Archfondas

aaa_logo

www.archfondas.lt

2013 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS pradėjo bendrą iniciatyvą – paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“.

Tikslas – skleisti informaciją apie kultūros ir gamtos paveldą, jo aktualijas, siejamas su UNESCO vardu.
Uždaviniai: rengti diskusijas, susitikimus, pristatymus, į kuriuos bus kviečiami dalyvauti paveldo specialistai, menotyrininkai, architektūros istorikai ir kt., pristatantys aktualias temas.Paskaitos skirtos akademinei visuomenei ir visiems, kurie domisi kultūros ir gamtos paveldu.

4 SEZONAS:

2015 m. gruodžio 21d. „Istoriniai miestai ir tvarumas" (ang. Historic Cities and Sustainability). Paskaitos video.
Pranešėjas: dr. Claus-­Peter Echter iš Miuncheno [architektas, urbanistas, sociologas, ICOMOS ir Europa Nostra narys]. http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/istoriniai-miestai-ir-tvarumas

2015 m. gruodžio1 d. „Poveikio paveldui vertinimas UNESCO Pasaulio paveldo atžvilgiu: naujas reikalavimas arbūtinybė?". Paskaitos video.
Pranešėjas: vienas žymiausių tarptautinių ekspertų dr. Gamini Wijesurija iš ICCROM [architektas, archeologas, ICOMOS narys, ilgametisdalyvis UNESCO Pasaulio paveldo procesuose]. http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/poveikio-paveldui-vertinimas-unesco-pasaulio-paveldo-atzvilgiu-naujas-reikalavimas-ar-butinybe

2015 m. rugsėjo 23 d. „UNESCO Pasaulio paveldas ir teisėmisgrindžiami požiūriai" (angl. World Heritage and Rights-based Approaches). Paskaitos video.
Pranešėjas: dr. Amund Sinding-Larsen iš Oslo (architektas, tarptautinis UNESCO Patariamosios organizacijos, ICOMOS, narys). http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/unesco-pasaulio-paveldas-ir-teisemis-grindziami-poziuriai

2015 m. gegužės 26 d. „Kauno tarpukarioarchitektūrai jau suteiktas Europos paveldo ženklas, o kada UNESCO?". Paskaitos foto.
Pranešėjai:
dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos institutas] pristatė ES tarpvyriausybinės iniciatyvos – Europos paveldo ženklo – idėją ir svarbą mūsų regionui.
Aptarė Kauno tarpukario architektūros specifiką, lėmusią europinį įvertinimą ir galimai atversiančią kelią tapti UNESCO Pasaulio paveldu.
Andrijana Filinaitė [Kauno miesto savivaldybė] pakomentavo tai, kas lėmė ir kaip buvo pasiektas vietos politinis sprendimas, palankus Kauno miesto paveldo išsaugojimui ir aktualizavimui. https://www.facebook.com/UNESCO.LT/posts/980872415257851

2015 m. balandžio 16 d. „Prarastas Vilnius: universiteto botanikos sodas Sereikiškėse". Paskaitos foto.
Pranešėjai:
Audronė Kasperavičienė [architektūros istorikė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervatas] supažindino su XIX a. Vilnių garsinusio VU botanikos sodo istorija.
Prof. Romas Pakalnis [Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas] pakomentavo apie šio istorinio parko reikšmę miestui, gamtai ir žmonėms.
Paskaita skirta Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos (Balandžio 18-osios) proga. Po paskaitos vyko nemokama ekskursija po Vilniaus pilių rezervatą. http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/prarastas-vilnius-universiteto-botanikos-sodas-sereikiskese

2015 m. kovo 25 d. „Neries krantinių atnaujinimas:Vilniaus miesto atgimimas ar žlugti pasmerktas projektas?". Paskaitos foto.
Pranešėjai:
Artūras Blotnys [Vilniaus miesto architektas] ir specialistai iš Vilniaus miesto savivaldybė pristatė Neries krantinių atnaujinimo viziją ir projekto eigą.
Matas Šiupšinskas [architektas] pasidalino komentaru apie tokių projektų poveikį visuomenei ir miestui. http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/neries-pakranciu-atnaujinimas-vilniaus-miesto-atgimimas-ar-zlugti-pasmerktas-projektas

3 SEZONAS:

2014 m. rugsėjo 25 d. „Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu Lietuvoje ir pasaulyje“ Paskaitos video.
Pranešėjai:
Alfredas Jomantas [Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos]
Auksė Usienė [Lietuvos kariuomenė]
prof. Justinas Žilinskas [Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės institutas] 

TARPTAUTINIS SEMINARAS
2014 m. gegužės 9-10 d. įvyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai/ World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)”. Seminaro tikslas – aktualizuoti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės archeologinės vietovės naujausius paveldosauginius tyrimus, teorinius vertinimo aspektus ir vietovių vadybos problematiką pasauliniame kontekste. 2014 m. sukanka 20 metų, kai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas Vilniaus istorinis centras, ir 10 metų, įrašyta Kernavės archeologinė vietovė.
Kviestinių užsienio svečių pranešimai:
Joseph King [ICCROM, architektūros ir urbanistikos istorikas] "20 Years on the World Heritage List: Vilnius Historic Centre and the Historic Urban Landscape Approach" Pranešimo video.
prof. Jukka Jokilehto [Jorko universiteto (JK) vizituojantis profesorius, Nova Gorica universiteto ypatingasis profesorius, ICCROM direktoriaus patarėjas] "The International Conservation Doctrine in Relation to World's Cultural Heritage" Pranešimo video.
dr. Willem J. H. Willems [Leideno universiteto Archeologijos fakulteto profesorius, ICOMOS Tarptautinio archeologijos paveldo valdymo (ICAHM) narys] "Issues in World Heritage and the Management of Archaeological Heritage" Pranešimo video.
Marion Blockley [ICOMOS, Paveldo interpretacijos asociacija (AHI), archeologijos paveldo interpretacijos ekspertė, Didžioji Britanija] pranešimas "Interpretation of Archeological Heritage in the Context of World Heritage" Pranešimo video.

2 SEZONAS:

2014 m. kovo 5 d. Kodėl Struvės geodezinio lankas gali būti įdomus ir kaip jis tapo UNESCO Pasaulio paveldu? Paskaitos video.
Pranešėjai:
dr. Saulius Urbanas [Tarptautinio Struvės geodezinio lanko Koordinacinio komiteto generalinis sekretorius, EuroGeographics, geodezijos inžinierius]
Arūnas Būga [Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, geodezijos inžinierius]

2014 m. vasario 21 d. „Povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga tarptautiniame kontekste“ Paskaitos video.
Pranešėjai:
prof. Vladas Žulkus [pirmasis Lietuvoje pradėjęs povandeninės archeologijos tyrimus, UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos tarptautinio Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys]
Svaigedas Stoškus [Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas]

1 SEZONAS:

2013 m. lapkričio 15 d. „Kauno tarpukario architektūrinis palikimas: vertės ir interpretacijos“. Paskaitos video.
Pranešėjai:
Siurprizas iš Paryžiaus - J.E. Arūno Gelūno, Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie UNESCO, sveikinimas
dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos institutas]

2013 m. lapkričio 6 d. „Kultūrinis kraštovaizdis ir kraštovaizdžio kultūra: sąvokos, taikymas, iššūkiai“. Paskaitos video.
Pranešėjai:
dr. Giedrė Godienė [geografė, Lietuvos geografų draugijos narė, pastaruosius 10 metų nagrinėja Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje ir Europoje]
Linas Naujokaitis [UAB „Urbanistika“ vyr. architektas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas]

2013 m. balandžio 12 d. „Architekto Otto Bartning kūrybos pristatymas”. Paskaitos video.
Pranešėjai:
dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos institutas]
Immo Witting [Otto Bartning bažnyčių asociacijos valdybos pirmininkas]