Pasaulio paveldo centras 

Pasaulio paveldo konvencijoje numatyta, kad Pasaulio paveldo komitetui padeda UNESCO generalinio direktoriaus paskirtas sekretoriatas. Šiuo metu Sekretoriato funkcijas atlieka 1992 m. įsteigtas Pasaulio paveldo centras (toliau – Centras; angl. World Heritage Centre).

Užtikrinant kasdienį Konvencijos įgyvendinimą, Centras atlieka šias užduotis: organizuoja Generalinės asamblėjos ir Komiteto susitikimus bei įgyvendina priimtus sprendimus; koordinuoja tarptautinę paramą ir telkia papildomas lėšas, skiriamas pasaulio paveldo vertybėms išsaugoti ir valdyti; priima, registruoja ir saugo paraiškas dėl paveldo vertybių įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą, tikrina, ar jos išsamiai užpildytos ir perduoda kompetentingoms patariamosioms organizacijoms; koordinuoja kultūros ir gamtos paveldo vietovių periodinių ataskaitų teikimą.

Taip pat,  Sekretoriatas rengia seminarus, kuria ir platina informacinę medžiagą, periodinius leidinius pasaulio paveldo klausimais. Centras administruoja Pasaulio paveldo svetainę, atnaujina Pasaulio paveldo sąrašą ir duomenų bazę.