Pasaulio paveldo centras

Pasaulio paveldo centras (toliau – Centras) įgyvendina politinius Pasaulio paveldo komiteto (toliau – Komitetas) sprendimus.

CENTRO FUNKCIJOS:

a) organizuoti Komiteto ir Komiteto biuro sesijas;
b) padėti UNESCO valstybėms narėms rengti paraiškas dėl išskirtinę visuotinę vertę turinčių kultūros ir gamtos paveldo vietovių įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą, organizuoti tarptautinę Pasaulio paveldo fondo finansinę paramą;
c) koordinuoti veiklą, susijusią su pasaulio paveldo vietovių stebėsena ir skubia technine ar finansine pagalba, kai vietovei iškyla grėsmė sunykti; organizuoti seminarus ir praktinius užsiėmimus, atnaujinti Pasaulio paveldo sąrašo ir Pasaulio paveldo pavojuje sąrašo duomenų bazę, rengti mokomąją medžiagą, kuria skatinamas visuomenės, ypač jaunimo, domėjimasis paveldu ir jo išsaugojimu.

Didžiulio pasaulio bendruomenės susidomėjimo sulaukė Centro ir UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo (ASPnet) vykdyto jaunimo švietimo projekto metu parengtas mokymo vadovas „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“, kuris yra išverstas į daugiau kaip 30 pasaulio kalbų ir plačiai naudojamas. 2006 m. adaptuotą šio mokymo vadovo lietuviškąjį vertimą išleido Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Švietimo kaitos fondu ir Jungtinių Tautų vystymo programa.

Atnaujinta 2013-08-19