Pasaulio paveldo emblema

Pasaulio paveldo emblema (angl. World Heritage Emblem) (toliau – Emblema) simbolizuoja Pasaulio paveldo konvenciją bei pasaulio gamtos ir kultūros vertybių tarpusavio sąsają. Ji naudojama siekiant identifikuoti Pasaulio paveldo konvencijos saugomas vertybes, įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą.

Pasaulio paveldo komitetas 1978 m. patvirtino Belgijos dailininko Michelo Olyffo sukurtą Pasaulio paveldo emblemą. Ši Emblema simbolizuoja glaudų kultūros ir gamtos vertybių ryšį: centre esantis kvadratas reiškia žmogaus sukurtas formas, o apskritimas – gamtą. Emblema yra apskrita kaip Žemės rutulys, kuris taip pat simbolizuoja apsaugą. Vertybės įtrauktos į Pasaulio paveldo sąrašus, turi būti pažymėtos Emblema, bet taip, kad vertybei vizualiai nekenktų.

Emblemos naudojimas yra griežtai reglamentuojamas ir nustatomas Pasaulio paveldo komiteto.  Taip pat Emblema saugoma pagal tarptautinį Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) aktą.

Pasaulio paveldo komiteto sprendimu ši dailininko sukurta emblema gali būti bet kokios spalvos ir bet kokio dydžio, priklausomai nuo vartojimo būdo, techninių galimybių bei meninės prigimties. Emblemoje visada turi būti tekstas „WORLD HERITAGE. PATRIMOINE MONDIAL“. Vietoj užrašo ispanų kalba „PATRIMONIO MUNDIAL“ gali būti rašomas vertimas į tos šalies, kurioje Emblema naudojama, kalbą.

Pasaulio paveldo komitetas siekdamas, kad emblema būtų kuo labiau matoma ir nebūtų naudojama netinkamai 1998 m. 22-ojoje sesijoje Kiote, Japonijoje patvirtino Pasaulio paveldo emblemos naudojimo gaires ir principus bei naudojimo lentelę, kurie pateikiami Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių VIII skyriuje ir 14 priede.

Pasaulio paveldo emblema ir su ja susieti logotipai gali būti naudojami šiais Pasaulio paveldo konvencijos ir (arba) vertybių nustatytais tikslais:

  • ne komercinės paskirties leidiniai;
  • komunikacijos priemonės;
  • interneto svetainės, socialinė žiniasklaida, interaktyvios programėles (apps) ir kt.;
  • su Pasaulio paveldo konvencija susiję darbiniai dokumentai;
  • nekomercinių specialių renginių produktai komunikacijai (marškinėliai, krepšiai, skėčiai ir kt.);
  • lentos, vėliavos, reklamjuostės;
  • kelio ženklai.

Kiekviena Šalis turi imtis visų įmanomų priemonių, užkertančių Emblemos naudojimą bet kokioms grupėms ar bet kokiais tikslais, kurie nėra aiškiai pripažinti Pasaulio paveldo komiteto. Emblema negali būti naudojama komerciniams tikslams, nebent tam būtų gautas leidimas iš Pasaulio paveldo komiteto. Šalys yra raginamos remtis visais savo šalies įstatymais, taip pat ir prekių ženklų įstatymu, užtikrinant tinkamą Emblemos naudojimą.

Norint naudoti Emblemą ar su ja susietus logotipus būtina kreiptis į Lietuvos nacinalinės UNESCO komisijos sekretoriatą ir suderinti naudojimo sąlygas. Prašyme naudoti Emblemą, būtina nurodyti: 1) Emblemos naudojimo tikslą; 2) veiklos, kurioje bus naudojama Emblema, svarbą Konvencijai; 3) naudojimo trukmė; 4) kokioje teritorijoje bus naudojama; 5) numatyto naudoti logotipo modelį/pavyzdį.

Kontaktai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
Radvilų g. 6, 01129 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 210 7340
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.unesco.lt