Pasaulio paveldo miestų programa

Pasaulio paveldo miestų programa (The World Heritage Cities Programme) yra viena iš šešių oficialiai patvirtintų ir UNESCO Pasaulio paveldo komiteto stebimų teminių programų. Ja siekiama programoje dalyvaujančioms šalims padėti spręsti urbanistinio paveldo apsaugos problemas.

Programa sudaryta remiantis dvipusiu procesu:
1) teoriniu pagrindu dėl urbanistinio paveldo išsaugojimo ir tolimesnio miesto vystymosi;
2) praktinė pagalba valstybėms  dėl naujų  apsaugos metodų ir sistemų įgyvendinimo.

Pastaruoju metu susiduriama su problemomis derinant istorinių miestų apsaugą su šiuolaikine miesto plėtra. Susirūpinus dėl to, kad daugelis pasaulio paveldo miestų susiduria su sunkumais derinant istorinių miestų kraštovaizdžio apsaugą su ekonomine ir socialine miesto plėtra, 29-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu Durbane, Pietų Afrikoje, pasiūlyta, kad UNESCO priimtų naują rekomendaciją, kuri papildytų ir atnaujintų jau esamas rekomendacijas dėl istorinių miestų kraštovaizdžių apsaugos. Procesas truko 6 metus. Jo metu buvo sudaryta tarptautinė darbo grupė, kurioje taip pat dalyvavo ICOMOS, IUCN, ICCROM ir kitų organizacijų atstovai, įskaitant UIA (Tarptautinė architektų sąjunga), IFLA (Tarptautinė kraštovaizdžio architektų federacija), IFHP (Tarptautinė būsto ir planavimo federacija), OWHC (Pasaulio paveldo miestų organizacija), IAIA (Tarptautinė poveikio vertinimo asociacija), Pasaulio banką, JTAP (Jungtinių Tautų aplinkos programa), OECD (ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija), IDB (Amerikos plėtros bankas), ISoCaRP (Tarptautinė miesto ir regionų planuotojų draugija), J. Paul Getty fondą ir WMF (Pasaulio paminklų fondas) bei atskiri ekspertai iš įvairių geografinių regionų. Nuo 2006 m. iki 2010 m. buvo suorganizuoti aštuoni tarptautiniai ekspertų susitikimai dėl istorinių miestų kraštovaizdžio. Juos organizavo UNESCO Pasaulio paveldo centras.

2011 m. lapkritį  10 d. UNESCO Generalinėje konferencijoje buvo priimtos naujos rekomendacijos dėl istorinio miesto kraštovaizdžio (miestovaizdžio). Teigiama, kad tai yra rekomendacinis dokumentas, papildoma priemonė urbanistinės plėtros atžvilgiu ir valstybės narės turi šias nuostatas įgyvendinti savanoriškai.

Rekomendacijos dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (miestovaizdžio) (anglų k.)

VšĮ ,,Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA)“ dalyvavo bendrame projekte dėl Rekomendacijų dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (miestovaizdžio) apsaugos atnaujinimo. 2006 m. ši agentūra kartu su Vilniaus miesto savivaldybe surengė seminarą ,,Aukštybiniai pastatai ir istorinis miesto centras“. Jame dalyvavo ir pranešimus skaitė UNESCO Pasaulio paveldo centro atstovas dr. Ron Van Oers, taip pat specialistai iš Rygos ir Talino.

Atnaujinta 2014-06-30