Miškų programa

Pradedant 18 ha užimančiu Vallee de Mai gamtos rezervatu Seišeliuose ir baigiant 8,8 mln ha užimančiu Baikalo ežero regionu Rusijoje, UNESCO Pasaulio paveldo miškų vietovės šiuo metu sudaro virš 75 mln ha. Apima  daugiau negu 13% visų Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) I – IV saugomų teritorijų kategorijoms priskiriamų ir saugomų miškų visame pasaulyje. Atsižvelgiant į šiuos faktus, akivaizdu, jog Pasaulio paveldo konvencija atlieka vieną pagrindinių vaidmenų, siekiant miškų biologinę įvairovę išsaugoti in situ (vietoje), kuri pastaruoju metu kenčia ypač dėl žmogaus veiklos: žemdirbystės, gyvulininkystės, sparčios urbanizacijos, medienos gavybos ir kt.

25-oje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (2001 m.) nutarus, kad miškams turi būti skirtas ypatingas dėmesys, pritarta Pasaulio paveldo miškų programos (angl. World Heritage Forest Programme) sukūrimui, siekiant užtikrinti, kad UNESCO Pasaulio paveldo konvencija turėtų kiek galima daugiau įtakos, prisidedant prie tolimesnio miškų išsaugojimo pasauliniu mastu. 2006 m. Pasaulio paveldo centras parengė Pasaulio paveldo gamtos paveldo strategiją (angl. World Heritage Centre’s Natural Heritage Strategy), kurioje  išdėstyti pagrindiniai principai, misija, strateginės gairės ir visų veiksmų, susijusių su gamtos paveldu – darbo metodai.

Pagrindiniai Pasaulio paveldo miškų programos uždaviniai:

  • šią programą įtraukti į kitas tarptautines programas/ strategijas, tokias kaip Pasaulio prekybos organizacija, Biologinės įvairovės konvencija ir kt.;
  • pasaulio paveldo miškus pristatyti kaip naudingus vietiniams gyventojams, kaimų vystymui;
  • tęsti ir plėsti mokslinius šių miškų tyrimus;
  • tęsti miškų kirtimo ir nykimo sukeltos taršos mažinimo programą (REDD+- Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation);
  • skatinti visuomenę lankyti Pasaulio paveldo miškus, taip užtikrinant jų paramą ir palaikymą;
  • garantuoti efektyvius miškų tvarkybos darbus.

Lietuva

Lietuvos gamtos fondas vykdo miškų programą, kurios siekis užtikrinti miškų ir juose gyvenančių nykstančių rūšių išlikimą.

Daugiau nei 30 metų Lietuva dalyvauja Žmogus ir biosfera programoje. Taip pat Lietuva priklauso Europos ekologiniam tinklui ,,Natura 2000“ , kuris susideda iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, bei skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale.

Naudingos nuorodos