Pasaulio paveldo švietimo programa

UNESCO  Pasaulio paveldo švietimo programa (angl. World Heritage Education Programme), inicijuota 1994 m., yra skirta jaunimui, siekiant jį įtraukiant į įvairias veiklas ir suteikti jiems galimybę išreikšti savo susidomėjimą kultūros ir gamtos paveldu bei dalyvauti jo apsaugoje.

Idėja, skatinti jaunimą įsitraukti į pasaulio paveldo išsaugojimo veiklas, remiasi UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos 27 straipsniu. Jaunuoliai, dalyvaudami įvairiose forumuose, mokymuose, stovyklose ir kitoje įvairioje veikloje, sužino apie Pasaulio paveldo objektų ir vietovių istoriją ir tradicijas, susipažįsta su kitomis kultūromis, taip pat supranta ekologijos ir biologinės įvairovės apsaugos svarbą. Svarbiausia tai, kad jie atranda, kaip patys asmeniškai gali prisidėti prie paveldo išsaugojimo.

Programą koordinuoja Pasaulio paveldo centras. Jis organizuoja praktinius seminarus ir vykdo kitą edukacinę veiklą, informuodami visuomenę pasaulio paveldo išsaugojimo klausimais. Pasaulio paveldo centras taip pat bendradarbiauja su UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklu (angl. UNESCO Associated Schools (ASPnet)), kuris veikia nuo 1953 m.

Pagrindiniai šios programos tikslai:

  • skatinti jaunus žmones prisidėti prie paveldo išsaugojimo tiek vietos, tiek pasauliniu mastu;
  • skatinti tarp jaunimo supratimą apie UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos svarbą ir geresnį tarpkultūrinį supratimą;
  • kurti naujus ir veiksmingus švietimo požiūrius, metodus bei medžiagas, kad šios būtų įvestos į mokymo programas, siekiant stiprinti švietimą apie Pasaulio paveldą daugelyje UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos valstybių narių;
  • skatinti tarpusavio bendradarbiavimą švietimo paveldo klausimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Pasaulio paveldo švietimo programos talismanas yra patrimonito, kas iš ispanų kalbos išvertus reiškia „mažas paveldas“ arba „paveldukas“. „Paveldukas“ buvo sukurtas 1995 m. Bergene (Norvegija) vykusiame Pirmajame jaunimo forume pasaulio paveldo tema, kur grupė ispaniškai kalbančių mokinių norėjo sukurti juos pačius – jaunus paveldo saugotojus – simbolizuojantį personažą.

Veiklos:

 1999 m. buvo parengtas pirmasis mokymo vadovo „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“ (angl. World Heritage in Young Hands Kit) leidimas, kuris yra atnaujinamas, pritaikytas nacionaliniams šalių poreikiams ir išverstas į 37 nacionalines kalbas. Tai vertingas mokytojo pagalbininkas, padedantis sustiprinti jaunų žmonių suvokimą apie vietinio, nacionalinio ir pasaulinės reikšmės paveldo išsaugojimo svarbą.

Kuriama animacinių filmukų serija „Pavelduko su Pasaulio paveldu nuotykiai“ (angl. Patrimonito’s World Heritage Adventures), kuri yra nuolatos papildoma.

Surengta daugiau nei 20 tarptautinių ir regioninių Pasaulio paveldo jaunimo forumų (angl. Youth Forums).

Pasaulio paveldo savanoriai (angl. World Heritage Volunteers).

Lietuva

Lietuva nuo 1997 m. dalyvauja UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle. Šiuo metu jam priklauso 15 Lietuvos mokyklų.

2005 m. parengtas mokymo vadovo pedagogams Pasaulio paveldas – jaunimo rankose lietuviškas vertimas. Šis mokymo vadovas – pirmasis žingsnis siekiant papildyti Lietuvos mokyklų programą mokymu apie pasaulio paveldą. Leidinys padeda ne tik supažindinti jaunimą su vertingiausiais kultūros ir gamtos paminklais, bet ir skatina aktyviai prisidėti prie paveldo išsaugojimo.

2006 m.  vyko Baltijos valstybių jaunimo kūrybinė stovykla „Jaunimas ir Pasaulio paveldas“, kurią organizavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Jame dalyvavo UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinkle dalyvaujančių Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokyklų moksleiviai.