Pasaulio paveldo švietimo programa

unesco jaunimas

UNESCO ,,Jaunimo švietimo pasaulio paveldo klausimais programa“ (World Heritage Education Programme) yra skirta jaunimui. UNESCO šią programą inicijavo 1994 m. kaip specialų projektą, siekiant įtraukiant jaunimą į įvairias veiklas ir suteikti jiems galimybę išreikšti savo susidomėjimą kultūros ir gamtos paveldu bei dalyvauti jo apsaugoje.

Idėja, skatinti jaunimą įsitraukti į pasaulio paveldo išsaugojimo veiklas, remiasi UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos 27 straipsniu. Jaunuoliai, dalyvaudami įvairiose (forumai, mokymai, stovyklos ir  etc.), sužino apie Pasaulio paveldo objektų ir vietovių istoriją ir tradicijas, susipažįsta su kitomis kultūromis, taip pat supranta ekologijos ir biologinės įvairovės apsaugos svarbą. Svarbiausia tai,  kad jie atranda, kaip patys asmeniškai gali prisidėti prie paveldo išsaugojimo. Programą koordonuoja UNESCO Pasaulio paveldo centras. Jis organizuoja praktinius seminarus ir vykdo kitą edukacinę veiklą, informuodami visuomenę pasaulio paveldo išsaugojimo klausimais.

Pagrindiniai šios programos tikslai:

  • Skatinti jaunus žmones prisidėti prie paveldo išsaugojimo tiek vietos, tiek pasauliniu mastu;
  • Skatinti  tarp jaunimo supratimą apie UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos (1972) svarbą ir geresnį  tarpkultūrinį  supratimą;
  • Kurti naujus ir veiksmingus švietimo požiūrius, metodus bei medžiagas, kad šios būtų įvestos į mokymo programas, siekiant stiprinti švietimą apie Pasaulio paveldą daugelyje UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos valstybių narių;
  • Skatinti tarpusavio bendradarbiavimą švietimo paveldo klausimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Veiklos:

book Mokymo vadovas „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“ (World Heritage in Young Hands Kit) – vertingas mokytojo pagalbininkas, padedantis sustiprinti jaunų žmonių suvokimą apie vietinio, nacionalinio ir pasaulinės reikšmės paveldo išsaugojimo svarbą. Vadovas išverstas į 39 nacionalinėmis kalbomis. Lietuvių kalba galite susipažinti čia.

tv Animacinių filmukų serija „Pavelduko su Pasaulio paveldu nuotykiai“ (Patrimonito’s World Heritage Adventures) ir nuolatinis jos papildymas: http://whc.unesco.org/en/patrimonito/.

chat Pasaulio paveldo jaunimo forumai (World Heritage Youth Forum): http://whc.unesco.org/en/youth-forum/.

backpack Pasaulio paveldo savanoriai (World Heritage Volunteers): http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/. Praktikos galimybės (lietuvių k.) taip pat rasite čia.

Nuo 1953 m. veikia UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas (UNESCO ASPnet). Jis  vykdo  įvairius  projektus, susijusius su UNESCO veikla. Lietuva UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle dalyvauja nuo 1997 m. Šiuo metu jam priklauso 27 Lietuvos mokyklos. Daugiau čia.

Atnaujinta 2014-08-28