Patariamosios organizacijos

Pasaulio paveldo konvencijoje yra nurodytos trys organizacijos, kurios konsultuoja Pasaulio paveldo komitetą

http://www.unesco.lt/images//M_images/document-168-7.jpg

Dvi iš jų yra nevyriausybinės organizacijos, tai 1965 m. įkurta Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių taryba (angl. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)), kurios veikla pagrįsta principais, išdėstytais 1964 m. priimtoje Tarptautinėje paminklų ir paminklinių vietovių konservavimo ir restauravimo chartijoje (Venecijos chartijoje) ir 1948 m. įkurta Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (angl. International Union for Conservation of Nature (IUCN) ). Šios ekspertinės organizacijos vertina kultūros ir gamtos paveldo vertybes, siūlomas įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą, vykdo vertybių išsaugojimo būklės stebėseną, atlieka jos analizę ir svarsto Šalių tarptautinės paramos prašymus. Trečiasis patariamasis organas 1956 m. UNESCO iniciatyva įkurtas Tarptautinis kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centras (angl. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)) yra tarpvyriausybinė organizacija, teikianti techninę pagalbą ir ekspertų patarimus, kaip išsaugoti Pasaulio paveldo objektus, taip pat organizuoja mokymus apie tinkamiausias priemones ir geriausias praktikas saugant paveldo objektus visame pasaulyje. 

Patariamosios organizacijos atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • pagal savo kompetenciją teikia patarimus dėl Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo;
  • vykdo pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo būklės stebėseną ir nagrinėja tarptautinės paramos prašymus;
  • padeda Sekretoriatui rengti Komiteto dokumentus ir įgyvendinti Komiteto sprendimus;
  • padeda vystyti ir įgyvendinti Globalią pasaulio paveldo sąrašo strategiją;
  • dalyvauja Pasaulio paveldo komiteto susirinkimuose, turėdamos patariamąją galią.

Patariamosios organizacijos dalyvauja dviejų rūšių misijose: Komiteto prašymu atsakomosios stebėsėnos misijose, o Šalių kvietimu - patariamosiose misijose. Atsakomosios stebėsenos misijos yra dalis privalomųjų ataskaitų apie tam tikrų vertybių, kurioms gresia pavojus, išsaugojimo būklę. Tuo tarpu, patariamosios misijos nėra privalomos, jas savo noru inicijuoja Šalis. Šių misijų metu Šalims yra teikiami ekspertiniai patarimai dėl vertybių išsaugojimo būklės, nustatant vietoves, teikiant paraiškas į Pasaulio paveldo sąrašą įrašyti vietoves ar kitais klausimais.

Taip pat Pasaulio paveldo komitetas gali kreiptis į kitas kompetentingas tarptautines ir nevyriausybines ekspertų organizacijas prašydamas padėti įgyvendinti programas, projektus ar atsakomosios stebėsenos misijas.