Preliminarusis pasaulio paveldo sąrašas

Preliminarusis pasaulio paveldo sąrašas (Tentative List) – tai planavimo dokumentas, naudingas ir svarbūs valstybėms narėms, Pasaulio paveldo komitetui, Pasaulio paveldo centrui ir patariamosioms organizacijoms dėl jame pateikiamos informacijos apie būsimas valstybių narių paraiškas įrašyti kultūros ir gamtos paveldo objektus ir vietoves į Pasaulio paveldo sąrašą.

Valstybės narės skatinamos susipažinti su Pasaulio paveldo sąrašo ir preliminariojo sąrašo analizėmis, kurias atlieka Pasaulio paveldo komiteto patariamosios organizacijos (ICOMOS ir IUCN), siekdamos nustatyti Pasaulio paveldo sąrašo trūkumus. Tokios analizės padeda valstybėms narėms lyginti potencialius siūlymus į Pasaulio paveldo sąrašą įrašyti paveldo objektus ir vietoves pagal įvairius kriterijus.

2003 m. į Preliminarųjį pasaulio paveldo sąrašą mišrių vertybių kategorijoje buvo įrašytas Trakų istorinis nacionalinis parkas (Trakai Historical National Park).

Atnaujinta 2013-08-19