Povandeninis paveldas

Povandeninis kultūros paveldas – tai vandenyje esantis istorinę bei kultūrinę reikšmę turintis paveldas, akivaizdžiais pavyzdžiais liudijantis žmonijos istoriją. Suprasdama, kaip svarbu saugoti ir globoti povandeninį kultūros paveldą, 2001 m. lapkričio 2 d. UNESCO priėmė Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją. Šios konvencijos esmė – saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ) ir neleisti jo eksploatuoti komerciniais tikslais. Konvencijos nuostatos remia šalių bendradarbiavimą saugant povandeninį kultūros paveldą, propaguoja mokymus apie povandeninę archeologiją, skatina visuomenės domėjimąsi nugrimzdusio kultūros paveldo svarba.

Lietuvos Respublika šią konvenciją ratifikavo 2006 m. birželio 12 d. (įstatymas pdf_button), įsigaliojo 2009 m. sausio 2 d. pdf_button

Povandeninio kultūros paveldo konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje pavesta koordinuoti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Veiklų, susijusių su Povandeninio kultūros paveldo konvencija, vadovas pdf_button
Povandeninio kultūros paveldo klausimams skirta interneto svetainė pdf_button (anglų k.)

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo klausimais valstybėms narėms pataria Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinis ir techninis patariamasis komitetas (toliau - Komitetas). Į šį Komitetą išrinktas Lietuvos atstovas prof. Vladas Žulkus. Profesorius V. Žulkus pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus, yra Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos archeologijos draugijos narys, Baltijos šalių regiono kultūros paveldo tinklo Lietuvos povandeninio kultūros paveldo darbo grupės vadovas.

2013 m. gegužės 30 d. Paryžiuje (Prancūzijoje) įvyko 4-asis Komiteto susitikimas. Visi Komiteto susitikimai ir jų metu nagrinėti dokumentai bei priimti sprendimai pdf_button

2013 m. gegužės 28-29 d. Paryžiuje (Prancūzijoje) įvyko 4-oji Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos valstybių narių sesija. Jos metu išrinkti 6 nauji Komiteto nariai. Su nagrinėtais dokumentais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą. Kita sesija įvyks 2015 m.

Prof. Vlado Žulkaus parengtas straipsnis (anglų k.), kuriame aptariamas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje (sąvokos, teisės aktai ir praktiniai pavyzdžiai). Straipsnis. Straipsnis parengtas 2013 m. rugsėjo 18-20 d. Taline, Estijoje, vykusiam 5-ajam Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumui.

Atnaujinta 2014-05-15