Bioetika

Gyvybės etikos srityje UNESCO diegia normas, kuria teisinius instrumentus, teikia rekomendacijas vyriausybėms ir koordinuoja tarpvyriausybines organizacijas. Naujausias UNESCO inicijuotas ir 33-osios generalinės konferencijos, vykusios 2005 m. spalio mėn., metu priimtas normatyvinis dokumentas bioetikos srityje yra Visuotinė bioetikos ir žmogaus teisių deklaracija. Ji papildo UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto parengtą ir 1997 m. priimtą Visuotinę žmogaus genomo ir žmogaus teisių deklaraciją. Ši deklaracija yra teisinis pagrindas ir šaltinis svarstymams tokiais kritiniais klausimais kaip pvz., žmogaus klonavimas. 2003 m. priimta Visuotinė žmogaus genetinių duomenų deklaracija nustatė etinius principus, kurių turi būti laikomasi renkant, analizuojant, saugojant ir naudojant žmogaus genetinius duomenis (gautus iš biologinių mėginių).

Lietuvoje aktyviai dirba Lietuvos bioetikos komitetas. 2002 m. lapkričio 11-12 d. Vilniuje vyko UNESCO inicijuota Tarptautinė Rytų ir Centrinė Europos bioetikos konferencija, kurios metu buvo aiškiai išreikštas poreikis stiprinti bioetikos švietimą ir informacijos sklaidą. Ši mintis paskatino ieškoti galimybių Rytų ir Centrinėje Europoje įkurti instituciją, atsakingą už bioetikos informacijos rinkimą ir sklaidą regione. Centras įkurtas bendradarbiaujant UNESCO, Vokietijos gyvybės mokslų etikos informacijos centrui, Lietuvos bioetikos komitetui, Lietuvos švietimo ir mokslo reikalų ministerijai ir VU Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyriui. Iškilmingas Regioninio bioetikos informacijos centro atidarymas vyko 2004 rugsėjo 13 d. kartu su Nacionalinėmis diskusijomis dėl UNESCO Visuotinių bioetikos ir žmogaus teisių deklaracijos projekto.

Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas doc. Eugenijus Gefenas 2002 - 2009 m. buvo išrinktas UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto nariu, nuo 2013 m. yra Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto nariu, 2015-2017 m. šio komiteto pirmininku.