Filmai

kaip_vanduo

Kaip vanduo

2011 m. pabaigoje sukurtas filmas nufilmuotas 2011 m. Daugirdiškėse (Elektrėnų sav.) vykusiose etnokultūrinio ugdymo dirbtuvėse „Kukutynė mokytojams 2011“. Projekto metu Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija drauge su Lietuvos liaudies kultūros centru surengė dvi pamainas pedagogams, norintiems patirti etninės kultūros pažinimo džiaugsmą ir rasti kūrybinį įkvėpimą savo veiklai darbe su vaikais. Projektą apibendrinantis filmas sukurtas remiantis asmeninėmis istorijomis apie tai, kas nutinka tradicinei kultūrai priartėjus arčiau nei įsivaizduota ir kur tai nusiveda žmones, vasaros stovykloje gyvenusius dienas, pilnas papročių, amatų ir muzikos.

Filmas platinamas visiems susidomėjusiems.

Apie stovyklą „Kukutynė mokytojams 2011“

Pristatant etnokultūrinio ugdymo stovyklų projektą „Kukutynė“ (2007–2009), skirtą tradicinės kultūros nepažįstančiam jaunimui, iškilo poreikis etnokultūrinių mokymų pedagogams, galintiems atskleisti tradicinės kultūros vertes neformaliajame ugdyme. Šių dirbtuvių užduotis – praktiškai parengti mokytojus kurti etnokultūros stovyklas, atrastus dalykus kūrybingai pritaikyti savo darbe, perteikiant jiems išbandytą metodinę bazę, sudominančią etnokultūra niekuomet nesidomėjusius moksleivius. Tęstinis, ketverius metus gyvuojantis etnokultūrinio ugdymo stovyklų projektas „Kukutynė“, iki šiol būręs tradicinės kultūros nepažįstančius vaikus, šįkart sukvietė pedagogus, norinčius įdomiai atskleisti tradicijos vertę formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Šešias dienas trukusiose intensyviose etnokultūros dirbtuvėse mokytojai tyrinėjo lietuvių folkloro ir amatų įvairovę, mokėsi pažinti gyvąją tradiciją, ją interpretuoti ir su šia patirtimi įdomiai gyventi. Dviejose pamainose dalyvavo per 60 asocijuotųjų UNESCO mokyklų, taip pat pradinio bei bendrojo lavinimo mokytojų iš visos šalies. Stovyklos iniciatoriai tikisi, kad joje dalyvavę mokytojai suras savo santykį su tradicine kultūra, bus įkvėpti susivienyti ir organizuoti panašias stovyklas moksleiviams savo aplinkoje.


kukutyne

Etnokultūrinio ugdymo stovykla KUKUTYNĖ Žemaitijos ir Aukštaitijos nacionaliniuose parkuose

Filmo kūrėjai: scenarijaus autorė ir režisierė Irena Didžiulienė, montažo režisierius Arvydas Raginis, operatorius Matas Baniūnas, įgarsino Rūta Ambrasūnienė

2007 m. liepą Žemaitijos nacionaliniame parke, Plateliuose, ir Aukštaitijos nacionaliniame parke, Palūšėje, vyko etnokultūrinio ugdymo stovyklos „Kukutynė“, skirtos 12–14 metų amžiaus moksleiviams. Stovyklas organizavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos liaudies kultūros centru, Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionaliniais parkais. Šį projektą rėmė UNESCO bei Švietimo ir mokslo ministerijos Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų programa. Stovyklos taip pat buvo skirtos Vaikų ir jaunimo kultūros metams.

Dokumentinis filmas platinamas mokykloms, kviečiant jas kuo kūrybingiau integruoti etninės kultūros mokymą į bendrojo ugdymo programas.

Apie etnokultūrinio ugdymo stovyklą „Kukutynė“

Propaguojant kultūrų įvairovę kultūrinė tapatybė dažnai siejama tik su tauta, tačiau dažnai pamirštama, jog taip pat egzistuoja regioninė, etninė tapatybė, tarmės, kurioms globalizacijos akivaizdoje kyla didžiausia grėsmė. Lietuvoje rengiama daug vasaros stovyklų vaikams, tačiau vos keletas stovyklų orientuotos į regionų tradicinės kultūros puoselėjimą. Šių stovyklų tikslas – supažindinti vaikus su tradicine Lietuvos regionų kultūra, ugdyti sugebėjimus ją interpretuoti ir vertinti.

Stovyklų „Kukutynė“ dalyviai atrinkti iš 12 UNESCO asocijuotųjų mokyklų Žemaitijos ir Aukštaitijos regionuose. Vaikai panorę tapti stovyklų dalyviais, turėjo dalyvauti konkurse, atsakyti į testo apie etninę kultūrą klausimus bei pateikti darbelius (piešinius, rankdarbius ir pan.) etninės kultūros tematika. Po konkurso atrinkta 80 moksleivių iš Anykščių, Gargždų, Jonavos, Kauno, Karmėlavos, Kelmės, Lentvario, Pajiešmenių, Šeduvos, Šiaulių ir Utenos mokyklų. Stovyklose taip pat dalyvavo Respublikinio vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatai iš Vilniaus ir Utenos.

Šiose stovyklose etninės kultūros žinios gilintos, pasitelkus žaidimus, kitas patrauklias laisvalaikio leidimo formas. Vaikai stovyklose mokėsi tradicinių amatų, muzikinio folkloro, vaidybos, tradicinės kulinarijos paslapčių, kultūros istorijos bei tarmių, susipažino su Žemaitijos ir Aukštaitijos regionams būdingais papročiais, apeigomis, tautosaka, liaudies medicina. Stovyklose veikė nuolatiniai amatų būreliai, kuriuose patyrę meistrai demonstravo ir mokė įvairių amatų (kalvystės, drožybos, audimo, keramikos, vaško liejimo, sodų vėrimo ir kt.). Kiekviena stovyklų diena turėjo savo temą (pvz. paukščių, gyvūnų, dangaus, augalų, žemės), su kuria susiję simboliai ryškiai atsispindi įvairiose tradicinės kultūros formose.

Organizatoriai tikisi, kad šios stovyklos galėtų tapti puikia metodine baze toliau rengti tokias etnokultūrines stovyklas, skirtas mokiniams ir jaunimui. Šiuo projektu nevyriausybinės organizacijos, užsiimančios stovyklų vaikams rengimu, skatinamos atkreipti dėmesį į etninę kultūrą ir jos pritaikymą kūrybingam vaikų laisvalaikiui ir ugdymui.