Viename leidinyje šaltiniai apie informacinį raštingumą 42 kalbomis

© UNESCO

UNESCO išleido Informacinio raštingumo išteklių pasaulyje apžvalgą (Overview of Information Literacy Resource Worldwide), sudarytą dr. Foresto  Woody Hortono, kurioje 42 kalbomis, tarp jų ir lietuvių, pateikiami šaltiniai (interneto puslapiai, knygos, žurnalai, publikacijos ir kt.) informacinio raštingumo tema.

Pastaraisiais dešimtmečiais atsirado švietimo apie informacinį raštingumą poreikis. Tyrimai informacinio raštingumo tema ir kita su tuo susijusi informacija buvo skelbiama įvairiais formatais ir įvairiuose  leidiniuose. Siekiant suteikti platų ir daugiakalbį požiūrį, padedant ekspertams iš viso pasaulio, UNESCO buvo sudarytas šis leidinys, kuriame atitinkamų šalių informacijos šaltiniai pateikiami jų kalbomis.

Leidinio sudarytojo tikslas – kad mokytojai ir mokyklų bibliotekininkai pasinaudodami leidiniu galėtų įtraukti informacinio raštingumo temas į savo pamokas. Be to, tikimasi, kad aukštojo mokslo institucijos, kuriose studijuojama bibliotekininkystė ir informacijos mokslai, informacinio raštingumo specialistai glaudžiai bendradarbiaus organizuodami seminarus ir rengdami mokančiuosius informacinio raštingumo gimtąja kalba.

Be informacijos šaltinių 42 kalbomis, pateikiami specialistų samprotavimai apie tam tikrų kalbų ypatumus, pristatoma informacinio raštingumo sąvoka ir terminas 46 kalbomis.

UNESCO tikisi ir siekia, kad informacijos visuomenėje visi piliečiai turėtų turėti galimybę susipažinti su informacija, įvertinti ir taikyti ją, siekti žinių naudojant įvairias priemones.

Informacinio raštingumo išteklių pasaulyje apžvalga pdf formatu čia.

2013 02 20 Kategorija: UNESCO, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos