Medijų ir informacinio raštingumo mokymo programa mokytojams

Medijų ir informacijos raštingumo mokymo programa mokytojams (angl. Media and information literacy curriculum for teachers) yra svarbi priemonė UNESCO valstybėms narėms, siekiant Griunvaldo (1982), Aleksandrijos (2005) deklaracijų ir UNESCO Paryžiaus darbotvarkės (2007) tikslų, susijusių su medijų ir informaciniu raštingumu.

Šioje programoje remiamasi dabartinėmis tendencijomis susiejant radiją, televiziją, internetą, laikraščius, knygas, skaitmeninius archyvus ir bibliotekas į vieną platformą ir taip įvairiapusiškai pristatant medijų ir informacinį raštingumą. Programa specialiai sukurta mokytojams, siekiant ją integruoti į formaliojo mokytojų švietimo sistemą, tokiu būdu spartinant jaunimo gebėjimų ugdymo procesą.

UNESCO dėjo daug pastangų, siekdama užtikrinti, kad ši programa būtų sistemiška ir išsami. Rengiant ją dalyvavo įvairių sričių ekspertai.

Leidinį sudaro dvi dalys: pirmojoje pristatoma medijų ir informacinio raštingumo programa bei kompetencijų sistema, antroji apima programos pagrindinius ir šalutinius modulius.

Medijų ir informacinio raštingumo mokymo programa mokytojams išversta į arabų, prancūzų, rusų, ispanų ir portugalų kalbas. Galima naudotis elektronine leidinio versija, pateikta www.unesco.org.

Šaltinis – www.unesco.org

2013 04 24 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos