UNESCO – Aschberg stipendijos jauniesiems menininkams 2014 m.

UNESCO-Aschberg stipendijos jauniesiems menininkams 2014 m.

Šiai programai švedų filantropų pono ir ponios Aschberg vardas suteiktas 1994 m. Tuo metu programa vyko 5 (vizualiųjų menų, šokio, muzikos, atlikėjų meno ir kūrybinio rašymo) kryptimis. 1994–2007 m. suteiktos 650 stipendijos 149 institucijose jauniesiems menininkams iš  72 šalių. 2007–2009 m. programa laikinai sustabdyta. Per visą programos gyvavimo laikotarpį stipendija suteikta 6 Lietuvos jauniesiems menininkams. 2013 m. stipendija skirta jaunai fotografei Vilmai Samulionytei tobulintis Sacatar fonde Brazilijoje.

UNESCO-Aschberg stipendijų menininkams programa skatina jaunų menininkų mobilumą, atveria perspektyvas tobulėti, įgyvendinti kūrybinius projektus, tapti kultūrų įvairovės dialogo dalyviais.

Programa, skatinanti kūrybingumą bei kultūrų mainus, veikia nuo 1994 m. ir siūlo rezidencijas jauniems (25–35 m.) menininkams visame pasaulyje.

Šiuo metu siūlomos trys stipendijų kryptys: kūrybinis rašymas, muzika ir vizualieji menai. Šios kryptys  taip pat apima meninio pobūdžio specializacijas, susijusias su kūrybinėmis industrijomis, įrašais, koncertų organizavimu, audiovizualiniu sektoriumi, grafiniu dizainu ir leidyba.

Programos strategija pagrįsta UNESCO politika kūrybingumo ir kultūrų įvairovės srityje bei Kultūrų raiškos įvairovės skatinimo ir apsaugos konvencijos (2005) principais.

Papildomos informacijos bei paraiškos formas galima rasti internete: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists/

Kandidatas turi užpildyti anketą ir nusiųsti ją tiesiogiai į sudominusią instituciją. Maloniai prašome pranešti Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui (milda@unesco.lt) apie iš stažuočių organizatorių gautą teigiamą atsakymą.

Galutinė paraiškų pateikimo data skiriasi priklausomai nuo rezidenciją siūlančios institucijos reikalavimų. Daugumos institucijų skelbiamas terminas – 2013 m. spalio–lapkričio mėn.  Teikti paraiškas gali tik baigę studijas jaunieji menininkai. Rezidencijų trukmė – nuo 1 iki 3 mėn.

2013 09 16 Kategorija: Jūsų galimybės, Kultūra, Kultūrų įvarovė, Visos naujienos