UNESCO Kūrybingų miestų tinklas

UNESCO Kūrybingų miestų programa skelbia, kad iki 2014 m. kovo 20 d. priimamos miestų, siekiančių būti įtrauktais į Kūrybingų miestų tinklą, paraiškos. Kūrybingais miestais skelbiami tie miestai, kurie kūrybingumą pasirinko kaip strateginę tvarios plėtros kryptį. Pagrindiniai kūrybingų miestų atrankos kriterijai yra šie:

kūrybingų miestų misijos vykdymas; tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvų kokybė, kiekybė ir įvairovė; pripažintų kūrybingumo centrų veiklumas vienoje ar daugiau kultūros sričių; patirtis ir aktyvumas, rengiant nacionalinius ir tarptautinius festivalius, kultūros įvykius; vienoje ar kitoje kūrybingumo srityje besispecializuojančių aukštojo mokslo institucijų sektoriaus gyvybingumas; vietos ir tarptautinių internetinių platformų, skirtų kūrybinėms industrijoms ir ekonomikai, gausa; meno inkubatorių, kultūros centrų, skirtų kultūros vartojimui ir kūrybai bei švietimui, veikla; švietimo ir mokslo programų tam tikroje srityje vykdymas; aktyvus žiniasklaidos ir medijų įtraukimas; profesionalus vienijančių organizacijų ir individualių menininkų gausa ir kokybė; ekonominis atitinkamo sektoriaus gyvybingumas ir tvarumas; priemonės, mechanizmai ir iniciatyvos, siekiant stiprinti kūrybingumą bei meno kūrėjų statusą vietos ir savivaldos lygmeniu.

Kūrybingų miestų kategorijos yra šios:  muzika, medijų menas, amatai ir liaudies menas, filmai (kinas), gastronomija, dizainas, literatūra.

Kūrybingų miestų programos paraiškos formą ir išsamų nominacijos procedūrų, atrankos kriterijų  aprašymą galima rasti čia:  http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pareiškėjai turi pateikti miesto mero patvirtinantį raštą, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pritarimą patvirtinantį raštą, mažiausiai penkių UNESCO nominuotų kūrybingų miestų merų bei atitinkamos srities nacionalinių meno kūrėjų asociacijų rekomendacijas.

2013 11 06 Kategorija: UNESCO, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos