Tarptautinio seminaro, vykusio Vilniuje ir Kernavėje, akimirkos

2014 m. gegužės 9-10 d. įvyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istoriniocentro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“.

Seminaro 1-oji diena © K. Tendzegolskaitė

Seminaro 1-oji diena Vilniaus universitete buvo skirta aptarti Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, aktualijoms. Dalyvius pasveikino kultūros viceministras dr. Romas Jarockis. Pranešimų sesiją moderavo VU IF Paveldosaugos magistro studijų komiteto pirmininkė/ Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė doc. dr. Marija Drėmaitė.

Pranešimų sesiją pradėjo kviestinis svečias Joseph King, ICCROM, architektūros ir urbanistikos istorikas. Jis skaitė pranešimą tema: „20 Years on the World Heritage List: Vilnius Historic Centre and the Historic Urban Landscape Approach”. Savo pranešime King pasidalino asmenine patirtimi dirbant su Vilniaus senamiesčiu nuo 1996 m. iki dabar. Priminė bruožus dėl kurių Vilniaus istorinis centras (senamiestis) 1994 m. Tailande vykusios 18-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą; pristatė su kokiomis problemomis teko susidurti Vilniaus senamiesčiui po Nepriklausomybės. Pabrėžė, kad tarptautinis bendradarbiavimas buvo ir išlieka labai svarbus šiai vietovei ir jos verčių išsaugojimui. Joseph King taip pat pristatė Istorinio miestovaizdžio požiūrio (angl. Historic Urban Landscape apporach) priešistorę ir jo pagrindines gaires, atsižvelgiant į UNESCO patvirtintas Rekomendacijas dėl istorinio miestovaizdžio, 2011 m. Urbanistinis miestovaizdis suprantamas kaip istorinės, kultūrinės ir gamtinės vertybės ir atributai, neapsiribojant tik istorinio centro sąvoka. Dėl to, turi būti saugomas ne tik Vilniaus istorinis centras (senamiestis), bet ir jo apylinkės. Pabrėžė, kad su žmonėmis, bendruomene ir politikais svarbu kalbėti jų kalba. Taip pat svarbu pritraukti investicijas bei dirbti visiems kartu, kad paveldą būtų galima perduoti kitoms kartoms.

prof. Jukka Jokilehto ir prof. Willem Willems © K. Tendzegolskaitė

Toliau pranešimų sesiją tęsė Lietuvos atstovai: Marija Nemunienė – ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė/ architektė, Irena Kliobavičiūtė ir Giedrė Filipavičienė – ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narės/ architektės, Viktorija Kurienė – VU Istorijos fakulteto doktorantė, Karolis Kučiauskas – VU Istorijos fakulteto doktorantas, Viltė Janušauskaitė – VU Istorijos fakulteto doktorantė.

Seminaro 1-osios dienos pavakarę viešą paskaitą skaitė kviestinis svečias prof. Jukka Jokilehto, Jorko universiteto (JK) vizituojantis profesorius/ Nova Gorica universiteto ypatingasis profesorius/ ICCROM direktoriaus patarėjas, tema: „The International Conservation Doctrine in Relation to World’s Cultural Heritage“. Profesorius savo pranešime pristatė dokumentus, kurie užtikrina paveldo objektų išsaugojimą (Venecijos chartija, 1964 m., Pasaulio paveldo konvencija, 1972 m., Naros autentiškumo dokumentas, 1994 m.), ir pagrindinius jų principus, taip pat supažindino su paveldo išsaugojimo teorijomis ir šiandienos paveldo apsaugos tendencijomis. Pažymėjo, jog viena pagrindinių šiandienos problemų yra ta, kad šiandieninis paveldas yra lyginamas su senuoju, todėl nėra traktuojamas, kaip paveldas. Profesorius juokavo, jog gaila, kad UNESCO neturi savo armijos, galinčios sutramdyti kitas armijas, pvz.: Sirijoje. Pabrėžė, kad Venecijos chartija nėra įstatymas, o gairės, kaip tinkamai saugoti paveldą. UNESCO negali sustabdyti griovimo jėga, bet turi mokyti mąstyti. (Prof. Jukka Jokilehto atliko Kernavės archeologinės vietovės nominacinės bylos vertinimą, būdamas UNESCO centrinėje būsitinėje Paryžiuje, 2003 m. Šio seminaro metu jis pirmą kartą lankėsi Kernavėje).

Seminaro 2-oji diena Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje (archeologinės vietovės muziejuje) buvo skirta aptarti Kernavės archeologinės vietovės, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, aktualijoms.

Seminaro dalyvius pasveikino kultūros viceministras dr. Romas Jarockis ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis. Pranešimų sesiją moderavo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros lektorė dr. Justina Poškienė.

Seminaro 2-ji diena © K. Tendzegolskaitė

Pranešimų sesiją pradėjo kviestinis svečias prof. Willem Willems, Leideno universiteto Archeologijos fakulteto profesorius, ICOMOS Tarptautinio archeologijos paveldo valdymo (ICAHM) narys. Jis skaitė pranešimą tema „Issues in World Heritage and the Management of Archaeological Heritage“. Savo pranešime profesorius pristatė UNESCO Pasaulio paveldo ir archeologijos paveldo valdymo problemas. Pažymėjo, kad viena pagrindinių problemų su kuria susiduria archeologai yra ta, kad archeologiniai radiniai dažnai nėra traktuojami kaip paveldas, o juk būtent jie yra praeities dabartyje atspindžiai. Kita problema yra ta, kad patys žmonės (tiek Europoje, tiek Azijoje, tiek Afrikoje) ignoruoja savo paveldą, taip pat nėra „vietinės archeologijos“, t.y., kasinėjimuose nedalyvauja vietos bendruomenės. Akcentavo, kad platus gamtos išteklių naudojimas, turi katastrofiškų pasekmių UNESCO Pasaulio paveldui. (Prof. Willem Willems atliko Kernavės archeologinės vietovės nominacinės bylos vertinimą ir šioje vietovėje lankėsi 2003 m.).

Toliau sesiją tęsė kviestinė viešnia Marion Blockley, ICOMOS, Paveldo interpretacijos asociacijos (AHI), archeologijos paveldo interpretacijos ekspertė. Jis skaitė pranešimą tema „Interpretation of Archeological Heritage in the Context of World Heritage“. Marion Blockey pristatė archeologijos paveldo interpretacijos ir perteikimo problematiką bei gerąją UNESCO Pasaulio paveldo patirtį. Pabrėžė, kad kiekviena vietovė turi, ką papasakoti ir suteikti žmonėms. Teigė, jog yra svarbu bendrauti su vietos bendruomene, juos informuoti apie paveldą, mokyti, kaip su juo elgtis, bei pasidalino savo įžvalgomis apie archeologinių radinių eksponavimą muziejuose. Pabrėžė, kad reikia pasakoti apie žmogų, o ne apie daiktą kaip tokį. Pažymėjo, jog archeologija nėra senamadiška, šio mokslo populiarinimui pasitelkiamos naujausios technologijos, video filmai ir reklama.

Seminaro 2-sios dienos pranešimų sesiją užbaigė Lietuvos atstovai: Saulius Vadišis – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius, vietovės valdytojas (site manager); doc. dr. Gintautas Vėlius – VU Istorijos fakulteto lektorius, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos, Mokslinių tyrimų sk. vedėjas; dr. Rokas Vengalis – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos, Mokslinių tyrimų sk. archeologas; dr. Justina Poškienė – VU Istorijos fakultetas lektorė.

Seminaro metu visi pranešėjai ir dalyviai taip pat dalyvavo ekskursijoje po Kernavės arcgeologinę vietovę ir šios vietovės muziejų.

Kernavės archeologinėje vietovėje

Artimiausiu metu bus patalpinti kviestinių svečių pranešimų video. Nuoširdžiai dėkojame visiems partneriams, savanoriams ir dalyviams!

Daugiau nuotraukų iš vykusio tarptautinio seminaro rasite Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje.
Seminaro programa: Seminaro programa 2014 LT

Susijęs straipsnis apie prof. Jukka Jokilehto: Žymiausi paveldosaugos profesionalai Vilniuje!

Seminaro organizatoriai ir partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija; ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Architekūros [aktualijų] fondas.

Seminarą iš dalies finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MOR-009/2014) ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

2014 06 05 Kategorija: Kultūra, Pasaulio paveldas, Visos naujienos