Studija „Tarpkultūrinio dialogo aktualumas tarp Lietuvos ir arabų šalių“

Aleksandrijos kaligrafija

2013 -2014 m. Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje praktiką atliko Monika Norkutė, Stendhal – Grenoble 3 universiteto Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos magistro studijų I kurso studentė ir  Elena Kryževičiūtė, Vilniaus universiteto Orientalistikos centro Azijos studijų (arabistikos) IV kurso studentė. Jų praktikos užduotis buvo parengti studiją „Tarpkultūrinio dialogo aktualumas tarp Lietuvos ir arabų šalių“, skirtą apibendrinti buvusius ir esamus Lietuvos bei arabų šalių ryšius, nubrėžti gaires galimam tarpkultūriniam bendradarbiavimui ateityje. Kadangi ši studija skirta Lietuvos Nacionalinei UNESCO komisijai, visų pirma studijoje bandyta paaiškinti tarpkultūrinio dialogo aktualumą  tarptautiniu (UNESCO tarpkultūrinio dialogo politika) ir regioniniu (Europos tarpkultūrinio dialogo politika) lygmeniu. Šio darbo tikslas buvo atrasti ryšius, siejančius Lietuvą ir arabų šalis, identifikuoti Lietuvai aktualius projektus per Europos ir UNESCO vykdytų programų prizmę bei akcentuoti tam tikrų projektų aktualumą Lietuvos plačiosios visuomenės atžvilgiu.

Ši studija atlikta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato prašymu, siekiant skatinti tyrimus tarpkultūrinio bendradarbiavimo, kultūrų įvairovės  srityje. 2000 m. ir 2001 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pirmąkart Lietuvoje organizavo „Afrikos dienas“, kurių metu reikšminga programos dalis buvo skirta arabų kultūrai per kino vakarus, koncertus, parodas. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija taip pat yra Anna Lindh fondo Lietuvos tinklo narė. 2012 m.  dalyvavo projekte „Arabų kultūros dienos“.

Kviečiame susipažinti su studija „Tarpkultūrinio dialogo aktualumas tarp Lietuvos ir arabų šalių“.

2014 06 17 Kategorija: Kultūra, Kultūrų įvarovė, Visos naujienos