Paskelbti 2014 m. UNESCO tolerancijos prizo laureatai

“Auksinė elgesio taisyklė remiasi abipuse tolerancija, suvokimu, kad visi niekada nemąstysime vienodai, todėl turime stengtis įžvelgti Tiesą detalėse ir iš skirtingų požiūrio taškų”.  Mahatma Gandhi

Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios – proga UNESCO įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu buvo paskelbti 2014 m. UNESCO-Madanjeet Sigh apdovanojimo už tolerancijos ir neprievartos skatinimą laureatai. Apdovanojimas buvo įteiktas dviem taikos ir žmogaus teisių aktyvistams – Ibrahim Ag Idbaltanat iš Malio ir Francisco Javier Estévez Valencia iš Čilės.

Ibrahim Ag Idbaltanat (Mali) buvo įvertintas už ilgametę veiklą, siekiant dialogo ir neprievartos priemonėmis spręsti visuomenės konfliktus ir kovoti su socialine nelygybe, socialinių paslaugų ir švietimo galimybių kūrimą kaimo bendruomenėms, kitoms nuskriaustoms visuomenės grupėms – moterims, vaikams, vergijoje gimusiems. Jis daug prisidėjo prie taikaus konfliktų tarp sėslių ir nomadų bendruomenių Šiaurės Malyje sprendimo, tuaregų bendruomenės stigmatizavimo problemos sprendimo.

Ibrahim Ag Idbaltanat įkūrė dvi organizacijas : GARI (Groupement des artisans ruraux de Intadeyné – Intadeyné kaimo amatininkų grupė), kuri steigia mokyklas tuaregų vaikams, ir TEMEDT, kuri vykdo įvairią veiklą, siekiant paviešinti vergovės paveiktų bendruomenių nelygybės problemas.

Pilietinės visuomenės aktyvistas, istorikas ir Čilės universiteto profesorius Francisco Javier Estévez Valencia (Chile) buvo įvertintas už ilgametę veiklą skatinant pagarbą žmogaus teisėms, paremtomis tolerancijos ir neprievartos principais, kurti harmoningą, įtraukią visuomenę, užtikrinti taiką ir gerovę ir kurti lygių galimybių pasaulį.

2014 11 19 Kategorija: Ambasadoriai, Kultūrų įvarovė, Minimos datos, Mokslas, Renginiai, Švietimas, UNESCO, Visos naujienos