Pasaulio paveldo komiteto sprendimas dėl Kuršių nerijos

Š. m. birželio 19–29 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvykusioje 35-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje priimtas sprendimas dėl Pasaulio paveldo vietovės – Kuršių nerijos (bendra Lietuvos ir Rusijos Federacijos vertybė) išsaugojimo būklės.

Pasaulio paveldo komitetas sprendime, atsižvelgdamas į ankstesnius sprendimus, 2010 m. gruodžio mėn. apsilankiusios jungtinės Pasaulio paveldo centro, Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) ir Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) atsakomosios stebėsenos misijos rekomendacijas, išreiškė didelį susirūpinimą dėl ekonominės zonos vystymo Kaliningrado regione bei siūlymų dėl didelių rekreacinių kompleksų, galinčių sunaikinti trapų nerijos kraštovaizdį ir kelti pavojų jo vientisumui. Komitetas priimtu sprendimu reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama atsisakytų dabartinių pasiūlymų, nebetęstų didelių rekreacinių kompleksų vystymo bei peržiūrėtų ekonominės zonos paskirtį, bendrąjį apsaugos teisinį reguliavimą, garantuodama, jog vystymas būtų vykdomas atsižvelgiant į išskirtinę visuotinę vertę.

Komitetas paragino abi valstybes parengti jungtinį vertybės išskirtinės visuotinės vertės aprašą (Lietuva savo dalies projektą jau yra pateikusi), sustiprinti bendradarbiavimą dėl valdymo ir apsaugos, užtikrinant vertybės įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą metu priimtus įsipareigojimus, sukurti mechanizmą, atitinkantį Konvencijos Įgyvendinimo gairių reikalavimus, ir nedelsiant parengti bendrą turizmo strategiją vertybei.

Priimtu Komiteto sprendimu Lietuva ir Rusijos Federacija įpareigojamos iki 2012 m. vasario 1 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikti atnaujintą jungtinę vertybės išsaugojimo būklės ataskaitą, be kita ko, pateikiant informaciją ir apie 2010 m. apsilankiusių tarptautinių ekspertų rekomendacijų įgyvendinimą. Minėta ataskaita bus svarstoma 2012 m. vyksiančioje 36-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje.

2011 08 12 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos