Pasaulio paveldo komiteto sprendimas dėl Vilniaus istorinio centro

Š. m. birželio 19–29 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvykusioje 35-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje priimtas sprendimas dėl Pasaulio paveldo vietovės Lietuvoje – Vilniaus istorinio centro išsaugojimo būklės.

Pasaulio paveldo komitetas sprendime, atsižvelgdamas į ankstesnius sprendimus, atkreipia dėmesį į Vilniaus senamiesčio apsaugos teisinį reguliavimą, reikalauja, kad sudaryta speciali koordinavimo ir valdymo komisija kiek galima greičiau pradėtų savo nuolatinį darbą, nustatydama aiškius išsaugojimo tikslus, procedūras ir sprendimų priėmimo procesą, užtikrinant vertybės išskirtinės visuotinės vertės apsaugą. Taip pat sprendimu prašoma, kad Lietuva pateiktų informaciją, susijusią su aukštybinių pastatų statybomis už buferinės apsaugos zonos, kas gali daryti poveikį vertybės išskirtinei visuotinei vertei ir vizualiajam integralumui, bei pateikti reikalavimus atitinkantį pasiūlymą dėl nežymių ribų pakeitimų, susijusių su buferinės apsaugos zonos nustatymu, patariamosioms organizacijoms peržiūrėti ir Pasaulio paveldo komitetui svarstyti.

Priimtu Komiteto sprendimu Lietuva įpareigojama iki 2013 m. vasario 1 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikti atnaujintą ataskaitą apie Vilniaus istorinio centro išsaugojimo būklę ir anksčiau minėtų reikalavimų įgyvendinimą, kurią Pasaulio paveldo komitetas nagrinės 2013 metais vyksiančioje 37-ojoje sesijoje.

Komiteto sprendimas dėl Vilniaus senamiesčio (anglų kalba) bei jo vertimas į lietuvių kalbą.
Komiteto sprendimą paaiškinantys UNESCO Pasaulio paveldo centro bei patariamųjų organizacijų komentarai ir išvados (anglų kalba) bei jų vertimas į lietuvių kalbą.

2011 08 12 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos