UNESCO priėmė Tarptautinę fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartiją

38-ojoje UNESCO generalinėje konferencijoje (2015 m. lapkričio 5-18 d.) priimta Tarptautinė fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartija (1). 1978 m. priimtas originalus dokumentas – Tarptautinė fizinio lavinimo ir sporto chartija buvo iš esmės peržiūrėta ir atnaujinta, siekiant integruoti visus pokyčius ir pažangą nuo 1978 m. Tai buvo pirmasis teisėmis grindžiamas dokumentas, kuriame teigiama, kad „fizinio ugdymoir sporto veikla yra fundamentali žmonijos teisė“.

Šio instrumento atnaujinimas pavyko dėl suvienytų valstybių vyriausybių, sporto organizacijų, akademinės bendruomenės, taip pat pilietinės visuomenės ekspertų pastangų.

Atnaujintoji chartija pabrėžia sporto, kaip taikos ir vystymosi katalizatoriaus, svarbą, suteikia orientyrą sporto integralumo apsaugai, palaiko platesnę politiką mėgėjų sporto skatinimui. Chartijoje taip pat pripažįstama fizinio lavinimo svarba lyčių lygių galimybių skatinimui, socialiniam įtraukimui, nediskriminavimui ir ilgalaikiam dialogui bendruomenėse.

2015 11 19 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos