Kvietimas į Yves Plasseraud knygos „Irena Veisaitė. Tolerancija ir veikla“ pristatymą

Dalyviai: Irena Veisaitė, Yves Plasseraud ir Prof. Leonidas Donskis

2016 m. kovo 3 d., Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija, Šv. Jono 11, Vilnius

Maloniai kviečiame Jus į  prancūzų autoriaus Yves Plasseraud knygos „Irena Veisaitė. Tolerancija ir veikla“ pristatymą „Savo laikmetį pranokusi moteris: pasitinkant Yves Plasseraud knygą apie Ireną Veisaitę“, kuri vyks š.m. kovo 3 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono 11, Vilnius). Renginyje dalyvaus knygos autorius Yves Plasseraud ir Irena Veisaitė. Renginį anglų kalba ves šios knygų serijos vyriausiasis redaktorius VDU profesorius Leonidas Donskis. Knygą kaip vieną iš serijos „Dviejų pasaulių paribyje. Tapatybė, laisvė ir morali vaizduotė Baltijos valstybėse“ leidinių anglų kalba išleido Leideno/ Bostono leidykla „Brill Rodopi“.

Irena Veisaitė (g. 1928 m. Kaune) – gerai žinoma Lietuvos visuomenės veikėja, teatrologė ir literatūrologė, viena iš Atviros Lietuvos fondo steigėjų, nuo 1999 m. iki 2007 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė, įvairių tarptautinių ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų narė, apdovanota daugeliu garbingų Lietuvos ir kitų šalių apdovanojimų.

Knygos autorius Yves Plasseraud su Irena Veisaite susipažino  prieš 25 metus, dalyvaudamas Atviros Lietuvos fondo veikloje. Ši pažintis iš profesinės peraugo į asmeninę. I. Veisaitės asmenybė, jos inteligencija ir vertybės įkvėpė autorių parašyti jo pirmąją biografinę knygą aprėpiančią laikotarpį nuo 19 a. antros pusės iki šių dienų. Irenos Veisaitės asmenybė, jos gyvenimo ir šeimos istorija buvo pažymėta sudėtingų istorinių lūžių. Yves Plasseraud rašo, kad ši knyga buvo bandymas susieti sudėtingą jos nepaprasto gyvenimo kelionę su Lietuvos ir litvakų istorija. Irena Veisaitė savo veikloje visuomet iškelia dialogo, tolerancijos būtinybę net pačiose sudėtingiausiose gyvenimo situacijose. Šios niekuomet neprarandančios savo aktualumo vertybės įkvepia daugelį.

Apie Autorių

Prancūzų teisininkas, istorikas, Baltijos valstybių ekspertas Yves Plasseraud parengė daugelį straipsnių ir išleido ne vieną knygą intelektinės nuosavybės, tautinių mažumų, tapatybės, rasizmo, prietarų, žydų kultūros ir bendrai šio regiono klausimais („Lietuvos Žydai, 1918-1940, Prarasto pasaulio aidas“, ALK/Baltos Lankos, Vilnius, 2000; „Mažumos. Tautinių ir etninių mažumų studijų įvadas“, Apostrofa, Vilnius, 2006;  „La Lituanie juive, Messages d’un monde englouti“, In collaboration with Henri Minczeles, Autrement, 2006 (Réédition); „Les Litvaks“, in collaboration with Henri Minczeles et Suzanne Pourchier, La Découverte, 2008;  „Histoire de la Lituanie, un millénaire“ (Ed.), Crozon, Armeline, 2009). Lietuvoje autorius pirmą kartą apsilankė 1968 m., o nuo 1978 m. Lietuvoje lankosi reguliariai. Yves Plasseraud skaitė paskaitas teisiniais klausimais įvairiuose universitetuose: Alikantėje, Berlyne, Bordo, Minske, Paryžiuje, Strasbūre ir Lietuvoje:   Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. Lietuvoje autorius bendradarbiauja su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi, Prancūzijoje leidžiamu žurnalu, skirtu Lietuvos kultūrai, „Les cahiers lituaniens“, kitomis organizacijomis.

Už indėlį į šią knygą autorius dėkingas Irenai Veisaitei, jos dukrai Alinai, filosofui Leonidui Donskiui, norvegų architektui ir žurnalistui Aage Myhre, žmonai Suzanne Pourchier-Plasseraud, leidyklai „Brill Rodopi“ ir daugeliui kitų:   Jack Brauns, Solly Ganor, Arūnui Gelūnui, Aleksandrai Jacovskytei, Caroline Paliulis, Vytautui Toleikiui, Ursula Phillips.

2016 02 23 Kategorija: Visos naujienos