Savita Egipto kasdienybės formų vizualizacija – skaitmeninių darbų paroda „Archi realybės”

„Archi.realybės – Egiptas” – tai žvilgsnis į skirtingus Egipto kasdienybės sluoksnius per architektūrą bei asmenine patirtimi grįsta Egipto kasdienybės formų vizualizacija.

Parodos atspirties tašku tapo idėja, jog urbanistinė erdvė bei architektūra yra geriausia atskirų žmogiškosios būklės ir patirčių išraiška, o urbanistinė konkretaus miesto ar šalies erdvė yra ir joje dalyvaujančios visuomenės paveikslas. Kaip tik todėl parodos darbuose miesto panoramos, atskiri pastatai ir jų detalės, skulptūros ir grafičiai tampa lygiaverčiais socialinės tikrovės elementais, Egipto kasdienybės veikėjais. Daugelyje parodoje eksponuojamų darbų autoriaus žvilgsnis juda nuo miesto panoramos iki susitelkimo į atskirą architektūros detalę – taip kuriama nauja estetinė architektūros ir žmogaus santykio realybė, per kurią tiriami Egipto kultūrinių, religinių ir politinių konfigūracijų audiniai.

Tačiau parodos pavadinime esantis žodis archi.realybės gali būti perskaitytas ir kitu būdu. Graikiškas ἀρχι ‎(arkhi-) reiškia didžiausią svarbą, valdžią. Kuri realybė – urbanistinė ar socialinė – yra tikresnė? O kuri socialinė realybė yra tikroji? Išdidindamas atskirus kultūrinės, socialinės, religinės ir politinės Egipto realybių vaizdus, autorius į juos žvelgia ne vien kaip į savarankiškas kasdienybės iliustracijas, bet pirmiausia juos mato kaip tarpusavyje konkuruojančių pasakojimų apie gyvenimą Egipte elementus.  

Parodą sudaro 33 darbai, atlikti skaitmeninės grafikos priemonėmis. Darbuose panaudotos nuotraukos, darytos autoriui 2010-2014 m. gyvenant Egipte. Kaip tik todėl darbuose daugiausia dėmesio skiriama temoms ir klausimams, susijusiems su šio laikotarpio virsmais Egipte.

Paroda suteikia galimybę pažvelgti į Egiptą ne iš valtelės plaukiant Nilu, bet nuo Kairo dangoraižio.

2016 03 07 Kategorija: Galerija, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos